ankara bala arsa fiyatları

Bala arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Bala arsa fiyatlarını ve Bala tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

ANKARA BALA HAKKINDA

Balâ, Ankara‘nın ilçesi. İlin güneydoğusunda olup, Ankara şehir merkezine 70 km mesafededir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Balâ milletvekili olmasından dolayı, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir.

1850 yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden, Tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz araştırmalarına ve Balâ Belediyesi’nin arşivlerinden alınan bilgilere göre; Balâ halkının kökeni Türkmenistan Daşoğuz kökenli olup Erzurum Horasan – Aydın Söke’den gelmektedir.

Balâ ilçe havalisinin ve 21 köy halkının tamamı Bozulus Türkmenleri’dir. Türkmen oğuzların bayındır boyundandırlar. Bozulus Türkmenlerinin en büyük boylarından biri olan Tabanlı boy beyliğine mensupturlar. Ana unsur olan Tabanlı boyu, Balâ havalisinde kendileri ile aynı yerlerde bulunan Bozulus Türkmenlerine mensup Bozulus Bayatları olarak zikredilen; Bayat-ı Cedid Beyliği Cemaati, Bayat-ı Atik Beyliği Cemaati, Bayat-ı Şeyhli Cemaati ve Aydın Beyliği Danişmentli Cemaatini bünyesinde toplamıştır. Daha önce Erzurum Horasan ve Aydın Söke bölgesinde bulunmuşlardır. Erzurum ve Aydın ilinin yerli halkı iken göçüp gelmiş değillerdir.

1500’lerde Türkmenistan Daşoğuz’dan Türkiye’ye gelerek Erzurum Horasan dağlarında yaylak, Aydın Söke ovalarında kışlak, konargöçer Yörük hayatı yaşamışlardır. 1540 Yılında Tabanlı Boy Beyliği 4 cemaatte toplam 316 hane ve 33 mücerred vergi nüfusuna sahipti. İkinci selim döneminde ise bu miktar 595 hane ve 166 mücerrede yükselmişti. Tabanlı boyunun kalabalık bir nüfusa sahip olmasına ve bu özelliğini uzun süre devam ettirmesine rağmen Akkoyunlu Devletinin siyasi faaliyetleri içinde adına tesadüf edilmemektedir.

Balâ’lıların Erzurum Horasan dağlarında yaylak, Aydın Söke ovalarında kışlak, konargöçer Yörük hayatı yaşayan ataları, 1690 yılında Celali İsyanları sebebiyle Balâ’lıların atalarını oluşturan insanlar adı geçen yörelerden kalkıp bugünkü Balâ ilçesi sınırlarına gelmişlerdir.

Balâ’yı 1690-91 yıllarında dönemin Boy Beyi “İmirzalıoğlu Şeyh Ali Mirza” kurmuştur. Bozulus Türkmenlerinin Erzurum Horasan – Aydın Söke bölgesinden celali isyanları sebebiyle Orta Anadolu’ya gelip Balâ havalisine yerleştikten sonra Bozulus Türkmenlerine mensup bazı kişiler eşkıyalık faaliyetleri içinde bulunmuş ise de bu tür faaliyetlerden Boy beyliğinin kendiside bizar olmuş, münferit hadiseler Boy beylerinin ileri gelenleri tarafından önlenmiştir. Balâ ilçesi tarih boyunca “Kasaba-i Balâ, Bozuluş Sancağı, Kaza-i Yörükan, Tabanlı Kazası” olarak adlandırılmıştır.

İlçeye Balâ ismi verilirken Bozuluş isminden esinlenerek verilmiştir.

Balâ havalisini yurt tutan Bozuluş Türkmenleri Tabanlı Boyu’nun nüfusu 1690’lı yılların sonunda birçok şehirden fazla idi. Bu nüfus 20.000’e dayanınca bunun üzerine Osmanlı devleti nüfusu azaltmak amacıyla 1699 yılında bir ferman emri vererek Balâ havalisindeki Bozulus Türkmenlerinin bir kısmını Batı anadolu’ya göndermek istedi. Ferman emri üzerine  Balâ’daki Bozuluş türkmenlerine mensup Aşıkoğlu, Karadalak, Çatalören köylerinin tamamını ve Üçem köyünün bir kısmını Aydın eyaletine bağlı Söke havalisine gönderdi. Göç eden bu köyler gittikleri Aydın eyaletinin Söke havalisinde yerleşik düzene geçmeyip 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir.

Bu köyler Söke havalisinde bir müddet yaşadıkları için Osmanlı tahrir defterine Aydın Beyliği Danişmentli cemaati olarak kayıt edilmişlerdir. Batı Anadolu’ya giden bu kabileden bazı aileler geri dönmeyip Aydın eyaletinin Söke ve Koçarlı havalisine, bir kısmı ise Afyon Karahisar eyaletine bağlı Emirdağ, Bolvadin ve Sandıklı havalisine yerleşmişlerdir.

Bozuluş Türkmenlerinin Balâ’da yerleştikleri köyler (Balâ ilçe merkezinin Kartal tepe mevkii, İsmet paşa mevkii başta olmak üzere): Üçem Aşıkoğlu, Karadalak, Sırapınar, Yeniyapanşeyhli, Tol, Şehriban, Büyükbayat, Küçükbayat, Karahamzalı, Büyükboyalık, Küçükboyalık, Çatalören, Çatalçeşme, Yaylalıözü, Yöreli, Suyugüzel, Gülbağı, Hanburun, Sarıhöyük, Yeniyapançarsak Köylerini kurarak yerleşik düzene geçmişlerdir. Ayrıca bu köyler arasında birbirleriyle sıkı bir şekilde akrabalık bağları bulunmaktadır.

Balâ’nın yapılanmasını sağlayan 1860 yılındaki Boy Beyi “İmirzalıoğlu Mir Osman Bey” olmuştur.

İlçenin diğer Türk köyleri ise çevre yerleşim yerlerinden gelmişlerdir.

1800’lü yılların başında Şanlıurfa Suruç bölgesinden ağırlıklı olmak üzere erzurum, Erzincan, kars, yozgat, amasya, Ağrı, elazığ bölgelerinden İç Anadolu’ya sürgün edilen kürtler Balâ’nın o yıllarda boş olan kesik köprü barajı etrafına yerleştirilmiştir.

Son olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı ordularının yenilmesi Kafkasların Rusların eline geçmesi nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan bir grup “Çerkez” ilçeye gelip yerleşmeye karar vermiştir.

İlçenin 2020 Yılı Belediye tüzüğünde 21 Bozuluş Türkmeni köyü, 2 Türkmen Abdal köyü, 8 Türk köyü, 1 Kazan tatar türkü köyü, 15 Kürt köyü olmak üzere toplam 47 Köyü (mahallesi) bulunmaktadır.

 

BALA EKONOMİSİ

Küçük atölyelerin bulunduğu Balâ’nın ekonomisi büyük ölçüde tarım,sanayi ve ticarete dayalıdır. Ayrıca ilçede buğday arpa ayçiçeği, mercimek, nohut, fasulye, şeker pancarı, kavun ve karpuz yetiştirilmektedir. Kızılırmak üzerinde kurulan Kesikköprü Barajı ilçe sınırları içerisindedir.

 

BALA ARSA FİYATLARI

Bala arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL – 6.600 TL arasında değişmektedir.

 

BALA TARLA FİYATLARI

Bala tarla fiyatları (m²) 80 TL – 3.500 TL arasında değişmektedir.

 

ABAZLI ARSA FİYATLARI

Abazlı tarla fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL – 1.550 TL arasında değişmektedir.

 

BELÇARŞAK ARSA FİYATLARI

Belçarşak arsa fiyatları içn bize ulaşabilirsiniz. Belçarşak tarla fiyatları (m²) 250 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

BEYNAM KÖYÜ ARSA FİYATLARI

Beynam Köyü arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL –  6.600 TL arasında değişmektedir. Beynam Köyü tarla fiyatları (m²) 300 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

GÖZTEPE ARSA FİYATLARI

Göztepe tarla fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL –  1.000 TL arasında değişmektedir.

 

TOLKÖY ARSA FİYATLARI

Tolköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Tolköy tarla fiyatları (m²) 250 TL – 600 TL arasında değişmektedir.

 

ŞENTEPE ARSA FİYATLARI

Şentepe arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  650 TL –  3.500 TL arasında değişmektedir.

 

YENİYAPANÇARŞAK TARLA FİYATLARI

Yeniyapançarşak tarla fiyatları (m²) 80 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

YENİKÖY TARLA FİYATLARI

Yeniköy tarla fiyatları (m²) 180 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

YÖRELİ ARSA FİYATLARI

Yöreli arsa fiyatları için bize ulaşabilirsiniz. Yöreli tarla fiyatları (m²)  80 TL –  500 TL arasında değişmektedir.

 


 

Bala’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Bala’dan arsa almak ya da Bala’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Bala arsa fiyatlarını ve Bala tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!