zemin etüdü nedir

Zemin Etüdü Nedir ?

Zemin etüdü nedir ? Zemin etüdü, inşaat sektöründe sıklıkla karşılaşılan bir terimdir ancak genellikle göz ardı edilir. Ancak, bu adım inşaat projelerinde hayati bir öneme sahiptir. Bu makalede, zemin etüdünün ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve inşaat projelerindeki…

Devamını oku
kadastro nedir

Kadastro Nedir ?

Kadastro Nedir ? Günümüzde mülkiyet hakları ve arazi kullanımıyla ilgili hukuki süreçlerin en temel taşlarından biri olan kadastro, arazilerin mülkiyetini, sınırlarını ve yüzölçümlerini belirleyen önemli bir prosedürdür. Bu makalede, kadastro kavramını ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve nasıl…

Devamını oku
arsa terk nedir

Arsa Terk Nedir ?

Arsa Terk Nedir? Arsa terk nedir ?Arsa terk, gayrimenkul sahiplerinin, belirli nedenlerle sahip oldukları araziyi devretme veya terk etme işlemidir. Bu işlem, çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir ve genellikle arazinin kullanımında veya sahipliğinde değişiklik yapmak isteyen kişiler veya kurumlar tarafından…

Devamını oku
imar affı nedir

İmar Affı Nedir ve Nasıl...

İmar affı nedir ve nasıl hesaplanır ? Günümüzde, kentsel dönüşüm ve yapılaşma konuları ülkemizde oldukça önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda, mevcut imar yasalarına aykırı yapıların yasal hale getirilmesini sağlayan imar affı uygulamaları da sıkça gündeme…

Devamını oku
taşınmaz nedir

Taşınmaz Nedir ?

Taşınmaz nedir ? Taşınmaz, bir kişi veya kuruluşun mülkiyetinde olan, üzerindeki haklarıyla birlikte yerleşim yerlerinde veya kırsal alanlarda bulunan fiziksel varlıklardır. Genellikle arazi, bina, daire, tarla, arsa gibi gayrimenkuller taşınmaz kategorisine girer. Taşınmazlar, üzerindeki haklarıyla birlikte kalıcı ve…

Devamını oku
arsa spekülasyonu nedir

Arsa Spekülasyonu Nedir ?

Arsa spekülasyonu nedir? Arsa spekülasyonu, gayrimenkul piyasasında sıkça karşılaşılan bir olgudur ve bir arazi parçasının gelecekteki değer artışı beklentisiyle alınıp satılmasıdır. Bu süreç, genellikle arazi fiyatlarının belirli bir süre içinde yükselmesi üzerine dayanır ve spekülatörlerin bu artıştan kar…

Devamını oku
kat karşılığı inşaat nedir

Kat Karşılığı İnşaat Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Nedir ? Kat karşılığı inşaat nedir ? Gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılan bir terim olan “kat karşılığı inşaat”, arsa sahibi ile inşaat firması veya müteahhit arasında yapılan bir anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşma, genellikle arazi sahibinin…

Devamını oku
parselasyon nedir

Parselasyon Nedir ?

Parselasyon nedir ? Parselasyon terimi, genellikle gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılan bir terimdir ve bir arazinin bölünerek parsel parsel satışa sunulması veya farklı amaçlarla kullanılması işlemini ifade eder. Parselasyon, bir arazi veya mülk sahibinin var olan arazisini daha küçük…

Devamını oku
taks nedir

Taks Nedir ?

Taks nedir ? Taks terimi, özellikle gayrimenkul sektöründe sıkça kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir arazi parselinin belli bir alanda yapılaşmaya uygun olarak bölünmüş parçalarından her birini ifade eder. Taks, imar planlarında belirlenen ve üzerine bina veya yapı…

Devamını oku
mücavir alan nedir

Mücavir Alan Nedir ?

Mücavir alan nedir ? Mücavir alan, şehirlerin ve yerleşim birimlerinin gelişimini düzenlemek amacıyla belirlenmiş sınırlardır. Bu alanlar, kent merkezlerinin çevresinde yer alır ve genellikle şehirleşme, altyapı geliştirme, çevre koruma gibi amaçlarla belirlenir. Mücavir alanlar, planlama ve yapılaşma faaliyetlerinin…

Devamını oku