istanbul şile arsa fiyatları

Şile arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Şile arsa fiyatlarını ve Şile tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

İSTANBUL ŞİLE HAKKINDA

Şile, İstanbul iline bağlı bir ilçedir. Marmara Bölgesi’nin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısındadır. Doğuda Kandıra, güneydoğuda Derince ve Körfez, güneyde Pendik ve Gebze, güneybatıda Çekmeköy ve batıda Beykoz ilçeleriyle çevrilidir.

Yunanca metinlerde Hilea adıyla geçen kelime 19. yüzyıl başlarında tüm Karadenizi gezip anılarını yazan Trabzonlu Ermeni rahip Bıjışkyan’a göre Yunanca “dudaklar” kelimesiyle ilişkili olup, Özhan Öztürk’e göre Pontus Rumcasında Yunanca /H/ sesinin /Ş/ olarak telaffuzundan dolayı Şile olarak telaffuz edilmekteydi. Öztürk ayrıca yaşlı Plinius ile Ptolemaus’un notlarında andığı ve küçük gemilerin sığındığı bu koya dökülen Psilis deresinin Şile adının kaynağı olduğunu iddia etmiştir.

 İlçede iskân çok eskiye dayanır. Şile çevresinin tarih öncesinde (Cilalı Taş Devri) iskân edildiğini göstermektedir. Kefken ile Bulgaristan sınırı arasındaki Karadeniz sahil kesiminde yapılan tarih öncesine ilişkin çalışmalarda, çeşitli yerlerde Paleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait birçok konak yeri ve işlik saptanmıştır.

Buluntu yerlerinin sayısındaki artıştan, buzul sonrası dönemde (yaklaşık MÖ 12000 ile 6000 arasında) Karadeniz kıyı şeridi üzerinde önemli bir nüfus yoğunluğunun olduğu açıkça bellidir. Nitekim İstanbul’un en eski buluntu yerleri arasında Şile’nin Ağva ve Sahilköy (Domalı) köyleri bulunmaktadır. Marmara kıyısında Ambarlı’yı da içine alan kıyı konak yerlerinden biri olan Sahilköy, aynı adı taşıyan koyun kuzeyindeki kumluğun batısındadır.

Sahilköy’e ait yontma taş aletler, Göztepe ve Kazlar deresinin doğusuna rastlayan Dereağzı Tepesi üzerinde toplanmıştır. Ayrıca, ilçede o dönem insanının yaşamı için elverişli çok sayıda mağara bulunmaktadır. Şile antik çağda iki defa istilaya uğramıştır.

Şile Tarihi ve kültürel mekânlar

 • Şile Kalesi
 • Şile Feneri: Türkiye’nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük feneridir, 1860 yılında kurulmuştur.
 • Şile Evleri
 • Sarıkavak Kalesi(Hasanlı Köyü)
 • Heciz Kalesi
 • Yeşilvadi
 • Hanımsuyu Çeşmesi
 • Osmanlı Hamamı(Yeniköy)
 • Kilise Kalıntısı(Yeniköy)
 • Vaftiz Yeri(Yeniköy)
 • Kilise Kalıntısı(Yeniköy)
 • Lahit Mezar(Sortullu Köyü)
 • Papazın Çeşmesi(Kabakoz Köyü)

 

ŞİLE EKONOMİSİ

Turizm, Şile’nin ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Denizi ve tarihî değerleriyle özellikle yaz aylarında turizm ağırlık kazanmaktadır.

 

ŞİLE ARSA FİYATLARI  

Şile arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.000 TL – 7.000 TL arasında değişmektedir.

 

ŞİLE TARLA FİYATLARI  

Şile tarla fiyatları (m²) 100 TL – 1.400 TL arasında değişmektedir.

 

AĞAÇDERE TARLA FİYATLARI

Ağaçdere’de tarla fiyatları (m²) 200 TL – 800 TL arasında değişmektedir.

 

AHMETLİ ARSA FİYATLARI

Ahmetli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 2.500 TL arasında değişmektedir. Ahmetli’de tarla fiyatları (m²) 350 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

AKÇAKESE ARSA FİYATLARI

Akçakese’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 1.600 TL arasında değişmektedir. . Akçakese’de tarla fiyatları (m²) 130 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

ALACALI ARSA FİYATLARI

Alacalı’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

AVCIKORU ARSA FİYATLARI

Avcıkoru’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 600 TL – 1.700 TL arasında değişmektedir.

 

BIÇKIDERE ARSA FİYATLARI

Bıçkıdıdere’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 300 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

BOZGACA TARLA FİYATLARI

Bozgaca’da tarla fiyatları (m²) 100 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

BUCAKLI ARSA FİYATLARI

Bucaklı’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir. Bucaklı’da tarla fiyatları (m²) 50 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

ÇELEBİ TARLA FİYATLARI

Çelebi’de tarla fiyatları (m²) 50 TL – 550 TL arasında değişmektedir.

 

ÇENGİLLİ TARLA FİYATLARI

Çengelli’de tarla fiyatları (m²) 70 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

DEĞİRMENÇAYIRI ARSA FİYATLARI

Değirmençayırın’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 350 TL – 600 TL arasında değişmektedir. Değirmençayırın’da tarla fiyatları (m²) 80 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

DOĞANCILI ARSA FİYATLARI

Doğancılı’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

GEREDELİ ARSA FİYATLARI

Geredeli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 700 TL – 900 TL arasında değişmektedir. Geredeli’de tarla fiyatları (m²) 55 TL – 450 TL arasında değişmektedir.

 

GÖÇE ARSA FİYATLARI

Göçe’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 900 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Göçe’de tarla fiyatları (m²) 100 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

GÖKSU TARLA FİYATLARI

Göksu’da tarla fiyatları (m²)  60 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

HACILLI TARLA FİYATLARI

Hacıllı’da tarla fiyatları (m²) 50 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

HASANLI ARSA FİYATLARI

Hasanlı’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 380 TL – 500 TL arasında değişmektedir. Hasanlı’da tarla fiyatları (m²) 70 TL – 280 TL arasında değişmektedir.

 

İMRENDERE ARSA FİYATLARI

İmrendere’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 350 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. İmrendere’de tarla fiyatları (m²) 180 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

İMRENLİ ARSA FİYATLARI

İmrenli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir. İmrenli’de tarla fiyatları (m²) 200 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

İSAKÖY ARSA FİYATLARI

İsaköy’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 350 TL – 900 TL arasında değişmektedir. İsaköy’de tarla fiyatları (m²) 100 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

KABAKOZ ARSA FİYATLARI

Kabakoz’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 350 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir. Kabakoz’da tarla fiyatları (m²) 150 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

KADIKÖY ARSA FİYATLARI

Kadıköy’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 250 TL – 400 TL arasında değişmektedir. Kadıköy’de tarla fiyatları (m²) 90 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

KALEM ARSA FİYATLARI

Kalem’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 350 TL – 800 TL arasında değişmektedir Kalem’de tarla fiyatları (m²) 100 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

KARABEYLİ ARSA FİYATLARI

Karabeyli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 300 TL – 850 TL arasında değişmektedir. Karabeyli’de tarla fiyatları (m²) 130 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

KARACAKÖY ARSA FİYATLARI

Karacaköy’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir. Karacaköy’de tarla fiyatları (m²) 150 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

KARAKİRAZ ARSA FİYATLARI

Karakiraz’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Karakiraz’da tarla fiyatları (m²) 200 TL – 450 TL arasında değişmektedir.

 

KARAMDERE ARSA FİYATLARI

Karamdere’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 900 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir. Karamdere’de tarla fiyatları (m²) 400 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

KERVANSARAY ARSA FİYATLARI

Kervansaray’da fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 800 TL arasında değişmektedir. Kervansaray’da tarla fiyatları (m²) 130 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

KIZILCAKÖY ARSA FİYATLARI

Kızılcaköy’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 1.400 TL arasında değişmektedir. Kızılcaköy’de tarla fiyatları (m²) 200 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

KÖMÜRLÜK ARSA FİYATLARI

Kömürlük’te arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 600 TL – 800 TL arasında değişmektedir. Kömürlük’te tarla fiyatları (m²) 250 TL – 480 TL arasında değişmektedir.

 

KORUCU ARSA FİYATLARI

Korucu’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 600 TL – 1.300 TL arasında değişmektedir.

 

KUMBABA ARSA FİYATLARI

Kumbaba’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.000 TL – 2.800 TL arasında değişmektedir.

 

KURNA ARSA FİYATLARI

Kurna’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir. Kurna’da tarla fiyatları (m²) 200 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

MEŞRUTİYET ARSA FİYATLARI

Meşrutiyet’te arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 1.300 TL arasında değişmektedir.

 

ORUÇOĞLU ARSA FİYATLARI

Oruçoğlun’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 900 TL arasında değişmektedir. Oruçoğlun’da tarla fiyatları (m²) 150 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

OSMANKÖY ARSA FİYATLARI

Osmanköy’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 300 TL – 400 TL arasında değişmektedir. Osmanköy’de tarla fiyatları (m²) 130 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

OVACIK ARSA FİYATLARI

Ovacık’ta arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 800 TL arasında değişmektedir. Ovacık’ta tarla fiyatları (m²) 250 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

SATMAZLI ARSA FİYATLARI

Satmazlı’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 950 TL arasında değişmektedir. Satmazlı’da tarla fiyatları (m²) 180 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

SOFULAR ARSA FİYATLARI

Sofular’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL –1. 500 TL arasında değişmektedir.

 

SOĞULLU TARLA FİYATLARI

Soğullu’da tarla fiyatları (m²) 125 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

SORTULLU ARSA FİYATLARI

Sortullu’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 450 TL – 700 TL arasında değişmektedir. Sortullu’da tarla fiyatları (m²) 140 TL – 380 TL arasında değişmektedir.

 

ŞUAYİPLİ ARSA FİYATLARI

Şuayipli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 800 TL arasında değişmektedir. Şuayipli’de tarla fiyatları (m²) 180 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

TEKE ARSA FİYATLARI

Teke’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 500 TL – 900 TL arasında değişmektedir. Teke’de tarla fiyatları (m²) 120 TL – 450 TL arasında değişmektedir.

 

ULUPELİT ARSA FİYATLARI

Ulupelit’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 1.250 TL arasında değişmektedir. Ulupelit’de tarla fiyatları (m²) 250 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

ÜVEZLİ ARSA FİYATLARI

Üvezli’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 1.300 TL arasında değişmektedir. Üvezli’de tarla fiyatları (m²) 150 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

YAKA TARLA FİYATLARI

Yaka’da tarla fiyatları (m²) 100 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

YAYLALI TARLA FİYATLARI

 Yaylalı’da tarla fiyatları (m²) 120 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

YAZIMANAYIR ARSA FİYATLARI

Yazamanayır’da arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 500 TL arasında değişmektedir. Yazamanayır’da tarla fiyatları (m²) 50 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

YENİKÖY TARLA FİYATLARI

Yeniköy’de tarla fiyatları (m²)  200 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

YEŞİLVADİ ARSA FİYATLARI

Yeşilvadi’de arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir.

 


 

Şile’de bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Şile’den arsa almak ya da Şile’den arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Şile arsa fiyatlarını ve Şile tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!