kocaeli gölcük arsa fiyatları

Gölcük arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Gölcük arsa fiyatlarını ve Gölcük tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

KOCAELİ GÖLCÜK HAKKINDA

Gölcük, Kocaeli‘nin bir ilçesi. İzmit Körfezi’nin güney kıyısında yer almaktadır.

Gölcük´ün, tarihi gelişimine İzmit ve çevresinin de içinde bulunduğu, eski Yunanlar ile Romalıların Bitinya (Bithynie) dedikleri bölge ile başlamak daha doğru olur. Gölcük´ün bir garnizon şehri olmasının ilk adımı 1927´de atılmıştır. 1925 Yılında yaralı olan Yavuz zırhlısının tamir kararı ile beliren teknik ihtiyaç, Gölcük´te askeri tersanenin kurulmasına sebep oldu.

Aynı yıl bir havuz inşa edildi. Almanlar barakalar kurup Yavuz´un tamirini yaptı. Daha sonra Almanların kurmuş olduğu bu tesisler satın alınarak tersanenin tersanenin çekirdeği kurulmuştur. Türk Deniz Kuvvetlerinin gelişmesine paralel olarak esaslı çalışmalara 1938 yılında başlanmışsa da II. Dünya Savaşı bu çalışmalara engel olmuş ve Gölcük Tersanesinin hakiki kalkınması 1950 yılından itibaren gerçekleşmiştir.

Gölcük gerçek anlamda Cumhuriyet´ten sonra kurulmuş bir şehirdir. Gölcük köylerinden Halıdere, Ulaşlı ve Yazlık köyleri hariç 21 köy İzmit sancağına bağlı Bahçecik Nahiye Müdürlüğü´nce idare edilmekteydi. Cumhuriyet´in ilanından sonra 1930 yılında İhsaniye köyünde nahiye merkezi ile Jandarma teşkilatı kuruldu.

Yavuz zırhlısının tamiri nedeni ile kurulan atölyelerde çalışmak üzere İstanbul tersanelerinden gelen işçi ve aileleriyle Gölcük şehrinin nüfusu hızla artmaya başladı. Bu arada 9 Haziran 1936´da kabul edilen ve 15 Haziran 1936´da yürürlüğe giren 3012 sayılı kanunla Gölcük kazası kuruldu.

Kaza teşkilinde Devlet dairelerine elverişli binanın Gölcük´te bulunmaması nedeniyle geçici olarak, Değirmendere beldesinde kiralanan binalarda vazife görmeye başlanıldı. Kısa zamanda inşası bitirilen Hükûmet Konağı´na 1938 yılında geçilmiş ve Devlet teşkilatı Gölcük´te yerleşmiştir.

Kazanın kurulması ile İhsaniye´den de Nahiye Müdürlüğü kaldırılmış, yalnız Jandarma Teşkilatı bırakılmıştır. 1942 Yılında çıkarılan 3887 sayılı Özel İstilak Kanunu ile yapılan istimlaklarda, Hükûmet Konağının istimlak sahası içinde kalması nedeniyle İl Genel Meclisince alınan bir kararla Hükûmet Teşkilatı 1944 yılı Şubat ayında yine Değirmendere´ye nakledilmiştir.

Hükûmet Değirmendere’de 10 yıl kaldıktan sonra 4 Mart 1954 tarihinde çıkarılan 6322 sayılı kanun gereğince tekrar Gölcük´e taşınmıştır. Hükûmet Konağı’nın Gölcük´e gelmesi nedeniyle Değirmendere’de Nahiye ve Nüfus Teşkilatı ile Emniyet Teşkilatı kurulmuştur.21 köyü olan Gölcük´ün Halıdere ve Ulaşlı köylerinin Karamürsel´den alınarak bu sayı 23´e yükselmiştir. Fakat Değirmendere´nin nahiye olmasıyla köy adeti 22´ye inmiştir.

Saraylı köyünün Damlar Mahallesinin 1959 yılında müstakil köy haline gelmesi köy sayısını tekrar 23´e çıkarmıştır. İhsaniye köyünde 06.09.1966 tarih ve 4636 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Bugün Gölcük ilçesi, biri (merkez) Gölcük, diğerleri; Değirmendere, İhsaniye, Halıdere, Ulaşlı, Hisareyn, Yazlık olmak üzere 6 beldesi ve 23 köyü bulunmaktadır. 93 Harbinden sonra ilçenin birçok mahallesine Laz nüfus gelmiştir.

İlçenin arazisi yaklaşık 20.000 hektardır. Gölcük şehri, İzmit Körfezi´nin güney kıyılarında ve körfezin doğu nihayetine doğru, genişliği 2 km.ye varan bir boğum üzerinde kurulmuştur. Şehir,çevresindeki bağ, bahçe ve buralardaki meskenlerle beraber Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarına kadar uzanmaktadır.

Şehrin idari sınırlarını, doğuda İhsaniye Belediyesi, batıda Değirmendere Belediyesi, güneyde Şirinköy,Örcün köyü,Saraylı köyleri oluşturmaktadır. Şehrin kuzeyinde ise İzmit körfezi bulunmaktadır. Gölcük şehrinin içinde bulunduğu körfez deniz münakalesi ve güvenlik açısından çok elverişli şartlar arz etmektedir.

Körfezin doğal liman olmasından ötürü eski çağlardan itibaren başlayan tersane kurma alışkanlığı, Bizanslılar döneminde, Osmanlılar döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de devam edegelmiş ve Gölcük´ün modern bir şehir olarak gelişmesine de 1927 yılında temeli atılan Gölcük Tersanesi neden olmuştur.

17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük merkezli deprem ilçeye çok büyük zararlar vermiştir. Sadece Gölcük’te yaşamını yitirenlerin sayısının 20 bine yakın olduğu düşünülmektedir.

Ancak resmi rakamlar, Gölcük Depremi’nin etkilediği tüm alanlar da dahil olmak üzere bunun çok altında açıklanmıştır. Bunda, dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı bu bölgeyi afet bölgesi olarak ilan etmek ve vergi gelirlerinin düşmesini istememesinin de etkisi vardır.

Ayrıca deprem sonrasında ulusal yas ilan edilmemesi ve bayrakların yarıya indirilmemesi de bölge halkının tepkisini çekmiştir. Gölcüklülerin kurmuş olduğu İnternet topluluğunun bu yöndeki bir protestosu sonucunda 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından AB çapında ilan edilen bayrakları yarıya indirme kararına Türkiye’nin katılımı engellenmiştir.

 

GÖLCÜK EKONOMİSİ

İlçe 1926 yılında kurulan Türk Donanması’na ve tersanesine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca donanma, kentin gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır.

Sürekli değişen insan profili nedeniyle, şehirde kültürel bir mozaik oluşmuştur. Başta Donanma Komutanlığı ve ülkemizin en kapsamlı tersanesi olan Gölcük Tersane Komutanlığının ilçede bulunması Gölcük şehrinin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasına ivme kazandırmıştır.

İlçede sanayi kollarının fazla olması nedeniyle tarımsal üretime olan ilgi gittikçe azalmıştır. İlçede 2004 yılı verilerine göre işsizlik oranı %6.7 ye düşmüştür.

 

GÖLCÜK ARSA FİYATLARI

Gölcük arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL – 5.000 TL arasında değişmektedir.

 

GÖLCÜK TARLA FİYATLARI

Gölcük tarla fiyatları (m²) 40 TL – 800 TL arasında değişmektedi

 

ÇİFTLİK ARSA FİYATLARI

Çiftlik arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.500 TL – 5.000 TL arasında değişmektedir.

 

CUMHURİYET ARSA FİYATLARI

Cumhuriyet arsa fiyatları (imarlı ort. m²)   650 TL – 4.350 TL arasında değişmektedir

 

HALİDERE ARSA FİYATLARI

Halidere arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.560 TL –  5.000 TL arasında değişmektedir. Halidere tarla fiyatları (m²) 250 TL – 800 TL arasında değişmektedir.

 

HAMİDİYE ARSA FİYATLARI

Hamidiye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)   600 TL – 900 TL arasında değişmektedir. Hamidiye tarla fiyatları (m²) 150 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

HİSARİYEN ARSA FİYATLARI

Hisariyen arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  130 TL – 1.900 TL arasında değişmektedir.

 

İCADİYE ARSA FİYATLARI

 

İRŞADİYE ARSA FİYATLARI

İrşadiye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  300 TL arasında değişmektedir. İrşadiye tarla fiyatları (m²) 170 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

KAVAKLI ARSA FİYATLARI

Kavaklı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.700 TL-  3.900 TL arasında değişmektedir

 

SARAYLI ARSA FİYATLARI

Saraylı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL –  2.550 TL arasında değişmektedir. Saraylı tarla fiyatları (m²) 40 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

SELİMİYE ARSA FİYATLARI

Selimiye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  900 TL arasında değişmektedir. Selimiye tarla fiyatları (m²) 80 TL – 150 TL arasında değişmektedir

 

ŞİRİNKÖY ARSA FİYATLARI

Şirinköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.200 TL –  3.000 TL arasında değişmektedir.

 

ULAŞLIYAVUZSULTANSELİM ARSA FİYATLARI

Ulaşlıyavuzsultanselim arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 400 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir. Ulaşlıyavuzsultanselim tarla fiyatları (m²) 90 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

YAZLIK ARSA FİYATLARI

Yazlık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.350 TL –  4.800 TL arasında değişmektedir.

 

YUKARIMAHALLE ARSA FİYATLARI

Yukarımahalle arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL –  3.100 TL arasında değişmektedir. Yukarımahalle tarla fiyatları (m²) 100 TL – 250 TL arasında değişmektedir

 


 

Gölcük‘de bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Gölcük‘den arsa almak ya da Gölcük‘den arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Gölcük arsa fiyatlarını ve Gölcük tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!