manisa şehzadeler arsa fiyatları

Şehzadeler arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Şehzadeler arsa fiyatlarını ve Şehzadeler tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

MANİSA ŞEHZADELER HAKKINDA

Şehzadeler, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden biridir. 12 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Manisa merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. Şehzadeler, Türkiye’nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan Manisa ilinin yaklaşık 166.000 nüfuslu bir ilçesidir. Manisa’nın merkez ilçelerinden olan Şehzadeler ilçesi, Manisa ilçelerinden kuzeyinde Saruhanlı, doğusunda Turgutlu, batısında Yunusemre ilçeleriyle birlikte güneyinde de İzmir’in Kemalpaşa ilçesiyle de komşudur.

Antik Çağda başkenti Sart olan Lidya devletinin kurulduğu ilimiz, Saruhan Bey tarafından 1313 yılının 25-26 Ekimine tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagu oğlu Saruhan bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmiş ve Saruhanoğulları beyliğinin merkezi haline getirilerek Türk topraklarına katıldı.

1346 Yılında Saruhan Beyliği’ne 97 yıl başkentlik yaptı.1346 yılında ölen Saruhan Beyin türbesi şehrin merkezindedir. Yerine önce oğlu İlyas Bey, onun ölümüyle de İshak Çelebi bey olmuş ve beyliğin en ihtişamlı dönemlerini yaşatmıştır.

Ulu Camii ve Medresesi, Mevlevihane ve Çukur Hamam gibi birçok eseri İshak Çelebi şehre kazandırmıştır. Tahminen 1390 yılına doğru vefat etmiş ve kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür.

 

Manisa 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etmiştir. 1412 yılında ise Çelebi Mehmed kesin olarak Manisa’yı Osmanlı egemenliği altına sokmuş ve Saruhan Sancağı adıyla idari bir birim haline getirmiştir.

 

Manisa 1437-1595 yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde II. Murad, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve I. Mustafa gibi daha sonra Osmanlı tahtına da oturmuş padişahların da içerisinde olduğu 16 şehzade Manisa’da sancakbeyliği yapmışlardır

 

Bu nedenle; birçok Osmanlı padişahı şehzadelik dönemini Manisa’da geçirdiğinden il “ŞEHZADELER ŞEHRİ” olarak tanınmıştır. 1437–1595 yılları arasında şehzadeler tarafından yönetilmiştir. Ünlü padişahlardan Fatih, babası II. Murat, Kanuni Sultan Süleyman, III. Murat, III. Mehmet bunlar arasındadır.  

 

Bu dönem zarfında Manisa’da şehzadeler ve maiyetlerindekiler cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi birçok vakıf eserleri yaptırmışlardır. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. II. Murad’ın yaptırmış olduğu başta Saray-ı Amire olmak üzere birçok eser ise zamana yenik düşmüştür.

 

26 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından işgal edilen Manisa; uzun bir süre işgal altında mücadele vermiş ve 8 Eylül 1922’de işgalden kurtarılmıştır. Aynı gün Yunanlıların çıkardığı büyük yangınla sadece binalar ve vatandaşlar değil Manisa’daki yüzyılların birikimi ilim ve kültür mirası da yok edilmiştir. 1922’de Aydın Vilayetinden ayrılarak bağımsız Sancak olan Saruhan, 1923 de aynı adla vilayet olmuş; 1927’de de ilin adı Manisa olarak değiştirilmiştir.

 

06/12/2012 tarihli resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı 13 İlde Büyük Şehir ve 26 İlçe kurulması ile ilgili Yasayla Manisa İlinin Büyük Şehir statüsüne alınmasından dolayı İl merkezinin 2 İlçeye ayrılması sonucu Şehzadeler İlçesi kurulmuştur.

 

ŞEHZADELER EKO2NOMİSİ

Şehzadeler ekonomisi tarım, hayvancılık, turizme dayalıdır.

 

ŞEHZADELER ARSA FİYATLARI

Şehzadeler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  115 TL – 2.100 TL arasında değişmektedir.

 

ŞEHZADELER TARLA FİYATLARI

Şehzadeler tarla fiyatları (m²) 15 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

AŞAĞIÇOBANİSA ARSA FİYATLARI

Aşağıçobanisa arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 600 TL – 2.500 TL arasında değişmektedir. Aşağıçobanisa tarla fiyatları (m²) 100 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

ÇAMKÖY ARSA FİYATLARI

Çamköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.700 TL – 2.000 TL arasında değişmektedir. Çamköy tarla fiyatları (m²) 60 TL – 470 TL arasında değişmektedir.

 

ÇINARKUYU ARSA FİYATLARI

Çınarkuyu arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 930 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Çınarkuyu tarla fiyatları (m²) 400 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

GÜZELKÖY ARSA FİYATLARI

Güzelköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.600 TL – 2.200 TL arasında değişmektedir. Güzelköy tarla fiyatları (m²) 250 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

KARAAĞAÇLI ARSA FİYATLARI

Karağaçlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.700 TL – 2.250 TL arasında değişmektedir. Karağaçlı tarla fiyatları (m²) 140 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

KARAOĞLANLI ARSA FİYATLARI

Karaoğlanlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.200 TL – 3.100 TL arasında değişmektedir. Karaoğlanlı tarla fiyatları (m²) 60 TL – 700 TL arasında değişmektedir.

 

KARAYENİCE TARLA FİYATLARI

 Karayenice tarla fiyatları (m²) 50 TL – 110 TL arasında değişmektedir.

 

KUŞLUBAHÇE ARSA FİYATLARI

Kuşlubahçe arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.500 TL – 2.000 TL arasında değişmektedir. Kuşlubahçe tarla fiyatları (m²) 200 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

SANCAKLIBOZKÖY ARSA FİYATLARI

Sancaklıbozköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 300 TL – 750 TL arasında değişmektedir. Sancaklıbozköy tarla fiyatları (m²) 15 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

SANCAKLIÇEŞMEBAŞI ARSA FİYATLARI

Sancaklıçeşmebaşı arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 700 TL – 1.600 TL arasında değişmektedir. Sancaklıçeşmebaşı tarla fiyatları (m²) 50 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

SANCAKLIİĞDECİK ARSA FİYATLARI

Sancaklıiğdecik arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.100 TL – 2.400 TL arasında değişmektedir. Sancaklıiğdecik tarla fiyatları (m²) 150 TL – 700 TL arasında değişmektedir.

 

SANCAKLIKAYADİBİ TARLA FİYATLARI

Sancaklıkayadibi tarla fiyatları (m²) 15 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

SANCAKLIUZUNÇINAR ARSA FİYATLARI

Sancaklıuzunçınar arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 800 TL – 950 TL arasında değişmektedir. Sancaklıuzunçınar tarla fiyatları (m²) 70 TL – 290 TL arasında değişmektedir.

 

SELİMŞAHLAR ARSA FİYATLARI

Selimşahlar arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.000 TL – 3.000 TL arasında değişmektedir. Selmşahlar tarla fiyatları (m²) 800 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir.

 

ŞEHİTLER ARSA FİYATLARI

Şehitler arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 3.000 TL – 3.900 TL arasında değişmektedir.

 

TEKELİLER TARLA FİYATLARI

 Tekeliler tarla fiyatları (m²) 130 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 

TEPECİK ARSA FİYATLARI

Tepecik arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 900 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir.

 

TİLKİSÜLEYMANİYE ARSA FİYATLARI

Tilkisüleymaniye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.200 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir. Tilkisüleymaniye tarla fiyatları (m²) 70 TL – 230 TL arasında değişmektedir.

 

VEZİROĞLU ARSA FİYATLARI

Veziroğlu arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.900 TL – 2.500 TL arasında değişmektedir. Veziroğlu tarla fiyatları (m²) 180 TL – 670 TL arasında değişmektedir.

 

YENİHARMANDALI TARLA FİYATLARI

 Yeniharmandalı tarla fiyatları (m²) 150 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir.

 

YUKARI ÇOBANİSA ARSA FİYATLARI

Yukarı Çobanisa arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 1.000 TL – 6.500 TL arasında değişmektedir. Yukarı Çobanisa tarla fiyatları (m²) 80 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 


 

Şehzadeler’de bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Şehzadeler’den arsa almak ya da Şehzadeler’den arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Şehzadeler  arsa fiyatlarını ve Şehzadeler tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!