muğla arsa fiyatları

Muğla arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın Muğla arsa fiyatlarını ve Muğla tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

MUĞLA HAKKINDA

Muğla, Türkiye‘nin bir ili ve en kalabalık yirmi dördüncü şehri. 2019 itibarıyla 983.142 nüfusa sahiptir. Ege Bölgesi’nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir.

Muğla 13 ilçe bulundurur. Türkiye’nin güneybatı ucunda yer alan Muğla, kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur, doğusunda Antalya ile komşu olup, güneyinde Akdeniz, batısında  Ege Denizi ile çevrilidir. Toplam uzunluğu 1100 km’yi biraz aşan deniz kıyıları ile Muğla, Ülkemizin en uzun sahil şeridine sahip ilidir. En büyük ilçesi Fethiye’dir. Muğla ilinde ayrıca iki büyük göl bulunmaktadır.

Bunlar, Milas ile Aydın ilinin Söke ilçesi sınırlarının içine de giren  Bafa Gölü ile Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölü’dür. Önemli üç akarsuyu ise Çine Çayı(Yatağan’dan geçerken Yatağan Çayı), Esen Çayı (Seki beldesinden geçerken Seki Çayı) ve Ortaca-Dalaman arasında yer alan ve bu iki ilçe arasında sınır olarak kabul edilen Dalaman Çayı’dır.

Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, bilinen tarihi boyunca başlangıçta Anadolu’nun yerli halkı Karyalıların,ardından kısmen ve kısa dönemler halinde Mısır, Asur ve İskit işgallerinin, zamanla da özellikle kıyılarda Helenlerin egemenliği altında kalmıştır. Önce Medler, daha sonra Persler Muğla’yı idareleri altında almışlar ve bölgeyi bir satrap aracılığıyla yönetmişlerdir. Büyük İskender’in ordularıyla gelişinde, Muğla bölgesi bir Karya satrapı tarafından yönetilmekte idi.

‘Karya’ isminin bölgeye M.Ö. 3400 yıllarında gelen kavimlere önderlik etmiş ‘Kar’ isimli bir komutandan kaynaklandığına ilişkin tezler öne sürülmektedir. Bölge, çağlar boyunca Karya olarak anılmıştır.  Kuzeyde Söke, Aydın,Nazilli’den başlayıp, güneyde Dalaman çayının denize döküldüğü yerde biten Karya bölgesi, kuzeyinde Lidyalıların, güneyinde Likyalıların ve Anadolu içlerinde de Frigyalıların hüküm sürdüğü bölgelere komşu olmuştur.

Muğla ili tarihi kalıntılar açısından son derece zengin olup, sınırları içinde 103 ören yeri bulunmaktadır.

Karya’nın en önemli mimari yapısı Halikarnassos’taki Mausoleum ya da Halikarnassos Mezar Anıtı’dır. Karya satrabı 2. Mausolos döneminde (MÖ 377-353) krallığın başkenti Mylasa’dan Halikarnassos’a taşınmış, bu durum kentin daha da gelişmesini sağlamıştır. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan Mausoleum, MÖ 350’de Mausolos’un eşi ve kızkardeşi II. Artemisia tarafından yaptırılmıştır. Bu anıtın yüksek bir kaide üzerinde yer alması Lykia sanatının etkilerini, üzerindeki mezar anıtı ise, İon düzeninde galerinin etkilerini yansıtır. 

Müsgebi (Ortakent-Bodrum), Knidos ve Stratonikeia’da yapılan kazılarda MÖ 15-13. yüzyıllara dayanan Miken çanak çömleklerinin bulunması, bölgenin o tarihlerde Rodos ve Kıbrıs üzerinden Suriye’ye kadar yayılan Miken kültürüyle olan ilişkisine  işaret eder.
Batı Anadolu’yu MÖ 4. yüzyıldan itibaren etkisi altına alan Helen ve Roma uygarlıkları,  Karya kentlerinde büyük ve önemli izler bırakmışlardır. Menteşe Beyliği’nin bıraktığı  izlere ise, bugün Milas yakınlarındaki Beçin kalesinde rastlanabilmektedir.

Muğla; oyun, müzik ve türkü folkloru bakımından çok zengindir. Zeybek havaları, teke  ve kaşık oyunları yaygındır. Teke oyunları Fethiye’de; Zeybek oyunları ise Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Muğla’da yaygındır.

Kına gecelerinde “Temel devren” adıyla söylenen türküler çok ve meşhurdur. Türkülerde gurbet havaları, Avşar beyleri, uzun yol havaları, semahlar, gemici türküleri, gelin ağlatma ağıtları ve zortlatmalar ağır basar.

MUğla meşhur oyunları Bilalin Zeybeği, Satı Zeybeği, Ferayi, Bıçak Oyunu, Kalkan Oyunu, Kuruoğlu, Zapbak, Buhurcular Zeybeği, Çıktım Tepe, Gidene Bak Gidene, Demirciler, Eydim Kavak Zeybekleridir.
Mahallî Yemekleri, Kuzu ve oğlak etinden yapılan Püryan Kebabı, Milas’ın Keşkeşi, Bodrum’un Paşa Makarnası ve Saraylısı, Datça’nın Mürdümerik Çorbası ve Harnup Pekmezi meşhurdur.

 

MUĞLA EKONOMİSİ

Muğla ili, 2018 yılı verisine göre gayri safi yurt içi hasıla bakımından ₺42,5 milyar ile ülkenin on sekizinci büyük ilidir. Kişi başına düşen gelirde ise ₺44.594 ile on dördüncü sırada yer almaktadır. 2013 yılı İnsani Gelişme Endeksi verisine göre Muğla, elde ettiği 0,695 puanla beşinci sırada yer aldı.

Muğla Yatağan ilçesinde Yatağan Termik Santrali, Yeniköy’de Yeniköy Termik Santrali, Kemerköy’de Kemerköy Termik Santrali vardır.

Muğla  maden yatakları zengindir. Bu sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ekonomi özellikle turizm ve tarıma dayalıdır. Ayrıca Dalaman ilçesinde. Kâğıt fabrikası (eski adı Seka, yeni adı Mopak) bulunmaktadır.

Muğla ili tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkati çeker. Türkiye’de arıcılığın en önemli merkezlerinden biridir. Yörede hem arı hem de çam balı bulunmaktadır. Marmaris ilçesi çam balı ile ünlüdür. Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde yaygın bir şekilde narenciye tarımı (portakal, limon, mandalina, greyfurt) yapılmaktadır. Özellikle Marmaris-Köyceğiz hattına özgü bir diğer ürün günlük ağacından elde edilen ve parfümeride ile eczacılıkta kullanılan sığla yağıdır. Zeytincilikte il genelinde gelişmiştir.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil bölgeleri ile dünyaca tanınan Muğla, 2007 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2006’nın aynı dönemine göre turist sayısını %9 artarak 2.285.258 kişi ağırlamıştır.

Ayrıca Dalaman’da askeri ve sivil havaalanı bulunmaktadır. Bu havaalanın yıllık 10 milyon kapasiteli dış hatlar terminalinin bulunması yurtdışından ulaşım için de önemli bir imkân sağlar.

 

MUĞLA ARSA FİYATLARI

Muğla arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL – 50.000 TL arasında değişmektedir.

 

MUĞLA TARLA FİYATLARI

Muğla tarla fiyatları (m²)  100 TL – 5.400 TL arasında değişmektedir.

 

DALAMAN ARSA FİYATLARI

Dalaman arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  950 TL – 21.000 TL arasında değişmektedir. Dalaman tarla fiyatları (m²)  100 TL – 2.000 TL arasında değişmektedir.

 

DATÇA ARSA FİYATLARI

Datça arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 25.500 TL arasında değişmektedir. Datça tarla fiyatları (m²)  250 TL – 1.800 TL arasında değişmektedir.

 

FETHİYE ARSA FİYATLARI

Fethiye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 50.000 TL arasında değişmektedir. Fethiye tarla fiyatları (m²)  200 TL – 5.400 TL arasında değişmektedir.

 

KAVAKLIDERE ARSA FİYATLARI

Kavaklıdere arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  65 TL – 100 TL arasında değişmektedir. Kavaklıdere tarla fiyatları (m²)  300 TL – 900 TL arasında değişmektedir.

 

KÖYCEĞİZ ARSA FİYATLARI

Köycegiz arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 16.500 TL arasında değişmektedir. Köycegiz tarla fiyatları (m²)  200 TL – 3.600 TL arasında değişmektedir.

 

MARMARİS ARSA FİYATLARI

Marmaris arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  900 TL – 25.000 TL arasında değişmektedir. Marmaris tarla fiyatları (m²)  200 TL – 3.750 TL arasında değişmektedir.

 

MENTEŞE ARSA FİYATLARI

Menteşe arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 14.000 TL arasında değişmektedir. Menteşe tarla fiyatları (m²)  100 TL – 2.300 TL arasında değişmektedir.

 

ORTACA ARSA FİYATLARI

Ortaca arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  700 TL – 15.000 TL arasında değişmektedir. Ortaca tarla fiyatları (m²)  220 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir.

 

SEYDİKEMER ARSA FİYATLARI

Seydikemer arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL – 7.500 TL arasında değişmektedir. Seydikemer tarla fiyatları (m²)  90 TL – 1.800 TL arasında değişmektedir.

 

ULA ARSA FİYATLARI

Ula arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 11.500 TL arasında değişmektedir. Ula tarla fiyatları (m²)  220 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

YATAĞAN ARSA FİYATLARI

Yatağan arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Yatağan tarla fiyatları (m²)  40 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir.

 


 

Muğla’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Muğla’dan arsa almak ya da Muğla’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Muğla arsa fiyatlarını ve Muğla tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!