sakarya kaynarca arsa fiyatları

Kaynarca arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Kaynarca arsa fiyatlarını ve Kaynarca tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

SAKARYA KAYNARCA HAKKINDA

Kaynarca, eski ismi Şeyhler, Sakarya ilinin bir ilçesidir.

Kaynarca ilçesi, Kocaeli yarımadasının doğu uzantısında, Sakarya Vâdisi ile Karadeniz Bölgesi arasında yer almaktadır. Bu bölgenin târihi Bitinya Krallığı ile başlar. MÖ 307-304 sonrası ile Pontus Krallığı, Roma ve Bizans egemenliğine kadar uzanmaktadır.

1299 yılında Söğüt dolaylarında Osmanlı Beyliği’ni kuran Osman Gazi Karadeniz Bölgesi’ne kadar olan yörenin Osmanlı Beyliği’ne katılması görevini Akça Koca ve Konur Alp Beylere verir. Akçakoca Bey’i bu yöreyi 1308-1371 yılları arasında tümüyle Osmanlı Beyliği topraklarına katar.

Kaynarca’nın kesin kurtuluş tarihi bilinmemektedir; Hoca köy adıyla anılan köyün daha sonra Şeyhler adını alarak nahiye olduğu 1288-1827 târihli tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1899’da meydana gelen büyük bir yangın sonucu devlet daireleri önce Şeyh Tımarı köyüne (1889-1909), sonra Kavacık Çorlar Köyü’ne (1909-1917) taşınır. 1917’de tekrar nahiye olarak teşkilatlanan Şeyhler, 25 Mart 1920’de Yunan işgaline uğramış ve 16 Nisan 1921’de geri alınmıştır.

2, kez 30 Nisan 1921’de işgale uğramış ve 3 Mayıs 1921’de Türkgüçlerince işgalden kurtarılmıştır. 1922 yılında ikinci kez büyük bir yangın geçirerek 1922-1925 yılları arasında Topçu(Büyükkaynarca) Köyü’ne nakledilmiştir. Önce Kocaeli’ne bağlı olan Şeyhler 1868’de Kandıra’nın bir ilçesi olması üzerine Kandıra’ya bağlanmıştır.

1 Nisan 1959 yılına kadar Kandıra’nın bir bucağı olarak kalmıştır. 1 Nisan 1959’da 7033 Sayılı kanuna göre Kaynarca adıyla ilçe olmuş ve 21 Ocak 1966 tarih ve 714 sayılı kanunla Sakarya iline bağlanmıştır.

Kaynarca ilçesi Sakarya ilinin kuzey batısında yer alır. Doğuda; Karasu, batıda; Kocaeli’ye bağlı Kandıra ilçesi, güneyde; Adapazarı ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir.

İl merkezine uzaklığı 30 km dir.

Yüzölçümü 360.27 km² dir.

İlçe merkezinin denizden yüksekliği 50 metredir.

Genel olarak engebeli ve dalgalı bir arazi yapısına sahiptir. En yüksek yeri 353 metre ile Oflak Dağı’dır.

Taşoluk Köyü’nde eski dönemlerden kalma bir mağara vardır. Kanlı Pınar, mağaranın sağ tarafında yer alır. Rivayetlere göre İstiklal Savaşı sırasında yorulan ve susayan Türk askerleri su ihtiyaçlarını buradan temin etmişlerdir. Düşman kuvvetleri bu suyu bulunca burada pusuya yatmışlar. Yorulan askerler biraz dinlenmek ve susuzluklarını gidermek için bu pınarın başına gelmişler. Pusuya yatan işgal gücü askerleri bir anda ortaya çıkıp orada bulunan Türk askerlerini öldürmüşlerdir bu nedenle kanlı pınar olarak adlandırılmıştır.

 

KAYNARCA EKONOMİSİ

İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Halkın başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

Tarım arazisinin fazla olmasının yanı sıra hayvancılığa da gereken önem verilmektedir.

 

KAYNARCA ARSA FİYATLARI

Kaynarca arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL – 1.090 TL arasında değişmektedir.

 

KAYNARCA TARLA FİYATLARI

Kaynarca tarla fiyatları (m²) 30 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

ARİFAĞA ARSA FİYATLARI

Arifağa arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  1.750 TL arasında değişmektedir. Arifağa tarla fiyatları (m²) 80 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

BAŞOĞLU ARSA FİYATLARI

Başoğlu arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  220 TL –  650 TL arasında değişmektedir. Başoğlu tarla fiyatları (m²) 90 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

BİRLİK ARSA FİYATLARI

Birlik arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  230 TL –  1.450 TL arasında değişmektedir. Birlik tarla fiyatları (m²) 100 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

BÜYÜKYANIK ARSA FİYATLARI

Büyükyanık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  320 TL –  400 TL arasında değişmektedir. Büyükyanık tarla fiyatları (m²) 70 TL – 290 TL arasında değişmektedir.

 

DUDU TARLA FİYATLARI

Dudu tarla fiyatları (m²) 40 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 

EĞRİOĞLU ARSA FİYATLARI

Eğrioğlu arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  700 TL arasında değişmektedir. Eğrioğlu tarla fiyatları (m²) 40 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

GAZİLER ARSA FİYATLARI

Gaziler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  190 TL –  400 TL arasında değişmektedir. Gaziler tarla fiyatları (m²) 75 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 

GÖLCE ARSA FİYATLARI

Gölce arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  170 TL –  550 TL arasında değişmektedir. Gölce tarla fiyatları (m²) 45 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

GÜRPINAR ARSA FİYATLARI

Gürpınar arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  300 TL arasında değişmektedir. Gürpınar tarla fiyatları (m²) 45 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

GÜVEN ARSA FİYATLARI

Güven arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL –  400 TL arasında değişmektedir. Güven tarla fiyatları (m²) 60 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

HATİPLER ARSA FİYATLARI

Hatipler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  1.450 TL arasında değişmektedir..

 

KARAÇALI ARSA FİYATLARI

Karaçalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL –  570 TL arasında değişmektedir. Karaçalı tarla fiyatları (m²) 70 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

KARAMANLAR ARSA FİYATLARI

Karamanlar arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL –  450 TL arasında değişmektedir. Karamanlar tarla fiyatları (m²) 30 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

KAYACIK ARSA FİYATLARI

Kayacık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  160 TL –  640 TL arasında değişmektedir. Kayacık tarla fiyatları (m²) 70 TL – 130 TL arasında değişmektedir.

 

KERTİL ARSA FİYATLARI

Kertil arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL –  875 TL arasında değişmektedir. Kertil tarla fiyatları (m²) 50 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

KIZILCAALİ ARSA FİYATLARI

Kızılcaali arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  200 TL –  500 TL arasında değişmektedir. Kızılcaali tarla fiyatları (m²) 60 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 

KULAKLI ARSA FİYATLARI

Kulaklı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  180 TL –  520 TL arasında değişmektedir. Kulaklı tarla fiyatları (m²) 60 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

MERKEZ ARSA FİYATLARI

Merkez arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL –  1.900 TL arasında değişmektedir. Merkez tarla fiyatları (m²) 50 TL – 190 TL arasında değişmektedir.

 

ORTAKÖY ARSA FİYATLARI

Ortaköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL –  480 TL arasında değişmektedir. Ortaköy tarla fiyatları (m²) 50 TL – 80 TL arasında değişmektedir.

 

SABIRLI ARSA FİYATLARI

Sabırlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  350 TL –  1.320 TL arasında değişmektedir. Sabırlı tarla fiyatları (m²) 50 TL – 300 TL arasında değişmektedir.

 

SARIBEYLİ TARLA FİYATLARI

Sarıbeyli tarla fiyatları (m²) 350 TL – 550 TL arasında değişmektedir.

 

ŞEYHTIMARI ARSA FİYATLARI

Şeyhtımarı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  220 TL –  650 TL arasında değişmektedir. Şeyhtımarı tarla fiyatları (m²) 40 TL – 200 TL arasında değişmektedir.

 

TAŞOLUK ARSA FİYATLARI

Taşoluk arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL –  690 TL arasında değişmektedir. Taşoluk tarla fiyatları (m²) 40 TL – 180 TL arasında değişmektedir.

 

TOPÇU ARSA FİYATLARI

Topçu arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 140 TL –  770 TL arasında değişmektedir. Topçu tarla fiyatları (m²) 50 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

TURNALI ARSA FİYATLARI

Turnalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  340 TL –  420 TL arasında değişmektedir. Turnalı tarla fiyatları (m²) 40 TL – 230 TL arasında değişmektedir.

 

UĞURLU ARSA FİYATLARI

Uğurlu arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  230 TL –  1.300 TL arasında değişmektedir. Uğurlu tarla fiyatları (m²) 60 TL – 150 TL arasında değişmektedir.

 

UZAKKIŞLA ARSA FİYATLARI

Uzakkışla arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL –  300 TL arasında değişmektedir. Uzakkışla tarla fiyatları (m²) 30 TL – 90 TL arasında değişmektedir.

 

UZUNALAN TARLA FİYATLARI

Uzunalan tarla fiyatları (m²) 230 TL – 560 TL arasında değişmektedir.

 

YENİÇAM ARSA FİYATLARI

Yeniçam arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  290 TL –  510 TL arasında değişmektedir. Yeniçam tarla fiyatları (m²) 60 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

YEŞİLOVA ARSA FİYATLARI

Yeşilova arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  380 TL –  900 TL arasında değişmektedir. Yeşilova tarla fiyatları (m²) 60 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

ZİAHMET TARLA FİYATLARI

Ziahmet tarla fiyatları (m²) 50 TL – 70 TL arasında değişmektedir.

 


 

Kaynarca’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Kaynarca’dan arsa almak ya da Kaynarca’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!