samsun arsa fiyatları

Samsun arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın Samsun arsa fiyatlarını ve Samsun tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

SAMSUN HAKKINDA

 Samsun, Türkiye‘nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biridir. Karadeniz Bölgesi’ndeki Orta Karadeniz Bölümü’nde, Türkiye coğrafyasının en kuzeyinde merkezî bir noktada yer alır. On yedi ilçesi ve 1.247 mahallesi bulunan Samsun, 1.348.542 kişilik nüfusuyla bölgenin en yüksek, Türkiye’nin ise on altıncı en yüksek nüfuslu ilidir.

Doğusunda Ordu, güneyinde Tokat ve Amasya, batısında ise Çorum ve Sinop illeri ile çevrili olup kuzeyinde Karadeniz bulunur. Karadeniz Bölgesi’nin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından en gelişmiş şehri olan Samsun kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerden biridir.

Yerleşim geçmişi MÖ 60.000 yılına dek uzanan Samsun’da varlığı bilinen en eski halk MÖ 12. yüzyıla kadar burada bulunan Kaşkalardır. Kaşkaların ardından Hitit dönemini yaşayan şehir, MÖ 1182 ile MÖ 546 yılları arasında birkaç kez el değiştirmiş ve devamında Pers hâkimiyetine girmiştir. Perslerin ardından Makedonya, Pontus, Roma, Bizans egemenliği gören Samsun, bunların ardından bir Ceneviz kolonisi haline gelmiştir. Bu dönemde Dânişmendliler Beyliği tarafından kuşatılan şehir alınamamış ve şehrin hemen yanına “Müslüman Samsun” adıyla bilinen yeni bir şehir kurulmuştur. 

1. Mehmeddönemine dek iki Samsun şehri de varlığını sürdürmüş, bu dönemde her iki şehir de Osmanlı Devletitopraklarına katılarak birleştirilmiştir. 1422-1428 yılları arasında Kubadoğulları eline geçen Samsun, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânına dek Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

Türkiye’nin kurulmasına dek uzanan 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan sürecin başlangıç durağı olması nedeniyle özel bir konumu bulunan Samsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ev sahipliği yapmaktadır. Buna izafeten resmî mahiyete sahip “Güneşin Doğduğu Şehir” sloganıyla tanıtılmakta, Samsun 19 Mayıs Marşı ise Samsun’un resmî marşı mahiyeti taşımaktadır. Öte yandan “Karadeniz’in Başkenti” ve “Atatürk’ün Şehri” olarak da anılmaktadır.

9.725 km² alanda kurulu olan Samsun coğrafyasının %45’ini dağlar, %37’sini platolar, %18’ini ise ovalar meydana getirmekte olup en yüksek noktası 2.062 m’lik Akdağ’dır. Sahil şeridinde tipik Karadeniz ikliminin görüldüğü ilin iç kısımlarına doğru karasal iklim ağırlık kazanmakta olup ortalama yıllık sıcaklık 14,5 °C‘dir. Su varlığı açısındansa özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak önemli nehirler olup oluşturdukları deltalar ile yoğun tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktadırlar.

Karayollarıyla Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Samsun aynı zamanda bir liman şehri ve geniş hinterlandı ile bir lojistik noktasıdır. Samsun ve civarındaki kamu ile özel sektör yatırımları zaman içerisinde başka illerden nüfus göçünü teşvik etmiş olup 1927 yılındaki cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımından günümüze nüfusu %392 oranında artmıştır. Aldığı göçler nedeniyle karmaşık bir folklorik yapısı bulunan Samsun’da dil, halk oyunu ve yemek gibi halk kültürüne dair alanlarda bu yapısı hissedilmektedir. Şehir siyasi açıdan muhafazakârdır ve ağırlıklı olarak sağ partilere oy verilmektedir.

Denizyolu, havayolu ve karayoluyla ulaşımın mümkün olduğu Samsun’a Samsun-Kalın demiryolu üzerinde yer alan yedi ilden ulaşım sağlanabilmektedir. Genellikle ticari amaçlarla ve karayolu aktarması için kullanılan denizyolunun haricinde gelişkin bir karayolu ağının bulunduğu il, dört farklı devlet yolu ile tüm Türkiye’ye ve Avrupa’ya bağlanmaktadır. Havayolu taşımacılığında ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra dönemsel olarak Almanya, Avusturya ve Kuveyt’in toplam sekiz şehrine direkt uçuş gerçekleştirilmektedir.

 

SAMSUN EKONOMİSİ

 İlin ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayalıdır. Sanâyi hızla gelişmektedir. Kara, hava ve d

eniz yolları sebebiyle ticâret hareketlidir. Faal nüfûsun % 65 kadarı tarım sektöründe çalışır.

Tarım: Bafra ve Çarşamba ovaları Çukurova’dan sonra, Türkiye’nin en verimli ovalarıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, çavdar, yulaf, mısır, pirinç, nohut, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, bol miktarda soya, soğan, sarmısak, patates ve her çeşit sebze, bilhassa domates, biber, lahana, pırasa, patlıcan, tâze fasulye, ıspanak, hıyar ve barbunya yetişir. Türkiye’de mısır ve fasulyenin en çok yetiştiği yer Samsun’dur.

Kaliteli tütün yetişir ve mühim gelir kaynağıdır. Bafra tütünü ünlüdür. Meyvecilik ileridir. Fındık, armut, şeftali, erik, ceviz, kızılcık ve kiraz bol miktarda yetişir.

Hayvancılık: Samsun ilinin iklimi ve bitki örtüsü hayvancılık için çok müsaittir. İlde, sığır, koyun, kıl keçisi ve kümes hayvanları çok sayıda beslenir. Arıcılık gelişmiştir.

Turizmin yalnızca “sahil ve güneş” anlayışından ibaret olması iki ay yaz mevsimi geçiren Samsun’da turizmin yeterli seviyede gelişememesine neden olmuştur. 1990’lı yıllarda değişen turizm anlayışıyla birlikte turizm ekonomik bir kaynak olarak görülmeye başlanmış ve turizm ürünleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır.

 

SAMSUN ARSA FİYATLARI

Samsun arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL – 19.900 TL arasında değişmektedir.

 

SAMSUN TARLA FİYATLARI

Samsun tarla fiyatları (m²) 20 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

19 MAYIS ARSA FİYATLARI

19 Mayıs arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.500 TL – 9.300 TL arasında değişmektedir. 19 Mayıs tarla fiyatları (m²)80 TL – 850 TL arasında değişmektedir.

 

ALAÇAM ARSA FİYATLARI

Alaçam arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 6.000 TL arasında değişmektedir. Alaçam tarla fiyatları (m²)10 TL – 90 TL arasında değişmektedir.

 

ASARCIK TARLA FİYATLARI

Asarcık tarla fiyatları (m²) 30 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

ATAKUM ARSA FİYATLARI

Atakum arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 7.500 TL arasında değişmektedir. Atakum tarla fiyatları (m²) 20 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

 

AYVACIK ARSA FİYATLARI

Ayvacık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir. Ayvacık tarla fiyatları (m²) 20 TL – 250 TL arasında değişmektedir.

 

BAFRA ARSA FİYATLARI

Bafra arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  250 TL – 6.500 TL arasında değişmektedir. Bafra tarla fiyatları (m²) 80 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 

CANİK ARSA FİYATLARI

Canik arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 2.900 TL arasında değişmektedir. Canik tarla fiyatları (m²) 200 TL – 510 TL arasında değişmektedir.

 

ÇARŞAMBA ARSA FİYATLARI

Çarşamba arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL – 20.000 TL arasında değişmektedir. Çarşamba tarla fiyatları (m²) 80 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

HAVZA ARSA FİYATLARI

Havza arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 2.800 TL arasında değişmektedir. Havza tarla fiyatları (m²) 20 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 

İLKADIM ARSA FİYATLARI

İlkadım arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  350 TL – 8.000 TL arasında değişmektedir. İlkadım tarla fiyatları (m²) 200 TL – 700 TL arasında değişmektedir.

 

KAVAK ARSA FİYATLARI

Kavak arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 2.300 TL arasında değişmektedir. Kavak tarla fiyatları (m²) 40 TL – 210 TL arasında değişmektedir.

 

LADİK ARSA FİYATLARI

Ladik arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  350 TL – 3.500 TL arasında değişmektedir.

 

SALIPAZARI ARSA FİYATLARI

Salıpazarı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL – 1.700 TL arasında değişmektedir. Salıpazarı tarla fiyatları (m²) 20 TL – 280 TL arasında değişmektedir.

 

TEKKEKÖY ARSA FİYATLARI

Tekkeköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL – 9.300 TL arasında değişmektedir. Tekkeköy tarla fiyatları (m²) 50 TL – 100 TL arasında değişmektedir.

 

TERME ARSA FİYATLARI

Terme arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  130 TL – 2.400 TL arasında değişmektedir. Terme tarla fiyatları (m²) 130 TL – 210 TL arasında değişmektedir.

 

VEZİRKÖPRÜ ARSA FİYATLARI

Vezirköprü arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL – 3.200 TL arasında değişmektedir. Vezirköprü tarla fiyatları (m²) 60 TL – 600 TL arasında değişmektedir.

 

YAKAKENT ARSA FİYATLARI

Yakakent arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 3.600 TL arasında değişmektedir. Yakakent tarla fiyatları (m²) 90 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 


 

Samsun’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Samsun’dan arsa almak ya da Samsun’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!