samsun çarşamba arsa fiyatları

Çarşamba arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Çarşamba arsa fiyatlarını ve Çarşamba tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

SAMSUN ÇARŞAMBA HAKKINDA

Çarşamba, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde bulunan Samsun iline bağlıdır. Nüfus olarak Samsun’un 3.büyük merkez ilçesidir. Samsun ilinin doğusunda yer alır. Batıda Tekkeköy, doğuda Terme, Güneyde Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleriyle çevrilidir. İlçe merkezi Samsun’a 36 km uzaklıktadır. Yeşilırmak’ın Çarşamba Ovası’na çıktığı yer yakınında, ırmağın iki yakasında kurulmuş olan ilçe merkezinin adıdır.

Bazı özellikleri:

Adını aldığı Çarşamba Ovası’nın verimli topraklarının burada bulunması.

Türkiye‘nin en büyük 2 akarsuyundan biri olan Yeşilırmak’ın bu ilçeden geçiyor olması.

“Hekimoğlu” Çarşamba’da yaşamıştır.

Ayvacık ilçesinin Çarşamba’dan ayrılması ile dağlık mahallesi kalmamıştır.

Merkez bucağı dışında 1 bucak; 105 köyü vardır. Merkezi Samsun’un 33 km doğusundadır.

Yeşilırmak’ın çarşamba ovası’na çıktığı yer yakınında, ırmağın iki yakasında kurulmuş olan ilçe merkezinin adıdır. Çarşamba yöresi MÖ. 4000 lerden itibaren bir yerleşim merkezidir ve Hitit, Frig egemenlikleri altında kalmıştır Grek kaynaklarına göre MÖ 8. yüzyılda Amazonların (Kadın savaşçıların) yaşadığı rivayet edilmektedir Selçuklu döneminde Rüknettin Süleyman Şah tarafından yönetilen yöre Selçuklu imparatorluğunun dağılmasından sonra Canik beylerinden Taceddinoğulları tarafından yönetilmiştir.

Çarşamba Canik beylerinin merkezi durumundaydı,1071 Malazgirt savaşından sonra Porsukoğulları tarafından yönetilmiştir,1428 yılında ise Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Büyük önder Atatürk ilçeyi 20.09.1924 ve 24.11.1930 da olmak üzere iki kez ziyaret etmiştir,

Geniş, verimli ve sulak topraklara sahip olan ilçe, hertürlü tarım ürününün yetiştirilmesi mümkündür Günümüzde çeşitli tarım ürünleri (Soya, mısır, şekerpancarı, Her türlü yaş sebze ve meyve) yetiştirilen ve son yıllarda sebze ve meyve fiyatlarının üretimin maliyetini karşılayamaması ana pazar olan Marmara bölgesine uzaklığı sebebi ile daha verimsiz ve engebeli arazilerde yetiştirilmesi mümkün olan Fındık üretimine yönelinmiştir,

İlçede fındık üretimine dayalı sanayi gelişmiş Tarım ürünlerinde önemli oranda ihracata dayalı Fındık kırma tesisleri bulunmaktadır,Aynı zamanda mavi akım doğalgaz hattının Rusya’dan karaya çıktığı yer Çarşambanın Demirli köyüne bağlı durusu mevkiidir 2005 yılının sonunda Rusya Devlet başkanı Putin tarafındanda ziyaret edilmiştir

Karadenizin önemli hava limanlarından biri çarşamba ovasında bulunmaktadır,Birçok bilim adamı yetiştiren ilçenin yetiştirdiği bilim adamlarından bazıları Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil(Anayasa Hukuku Profosörü) Prof. Dr. Naci Şensoy (61 anayasasını yazan kurulda yer almıştır)

Prof. Dr Kenan Bulutoğlu (işletmeler bakanlığı yapmıştır) çalışmalarını yurtdışında sürdürmektedir Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Başokur Ankara Üniversitesinde kürsü başkanlığı yapmaktadır, Prof. Dr. Haluk Koç Samsun milletvekili ve Chp gurup başkanvekilidir,İlçenin yetiştirdiği önemli sanatçılardan bazıları ise Yıldıray Çınar, Ferhan Şensoy dur.

Çarşamba’nın ne zaman kurulmuş olduğuna dair kesin bilgiler yoktur. Ancak Yeşilırmak ovası merkezinde kurulu olan ilçenin M.Ö. 4000’lerden bugüne bir yerleşme merkezi olduğuna dair görüşler vardır.

Çarşamba M.Ö. 4000’lerden itibaren Hitit, Frig ve Pers egemenlikleri altında yaşamıştır. M.S. 63’de Roma İmparatorluğuna bağlanmış daha sonra da Bizans topraklarına katılmıştır. Bu durum 1200 yıllarına kadar sürmüştür.

Beylikler döneminde Canik Beylerinden Tacettinoğulllarının idaresindeydi. 1428’de Osmanlı topraklarına katılan Çarşamba; Yörgüç Paşa, Hacı Ali Paşa ve Hazinedaroğulları tarafından idare edilmiştir.

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak’ın doğu yakasında Çay mahallesi, batı yakasında Sarıcalı mahallesi olmak üzere bu alanın çevresinde gelişmeye başlamıştır.

Çarşamba’nın bütün ovada merkez rolünü üstlenmesinde, ilki 1370 yılında kurulmuş olan panayırın etkisi büyüktür. Bu panayır Çarşamba günleri kurulmuş olan panayırın etkisi büyüktür. Bu panayırın Çarşamba günleri kurulduğundan ilçenin adı da buradan gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında da idari teşkilatta önemli bir ilçe olarak yerini almış olan Çarşamba’da Cumhuriyetten sonra 1925’de Belediye teşkilatı kurulmuştur.

İlçe Samsun-Ordu karayolu üzerinde ve Yeşilırmak’ın iki yakasında Çarşamba ovası üzerinde kurulmuştur. Doğusunda Terme, batısında Tekkeköy, Kuzeyinde Karadeniz kıyıları, Güneyde ise Ayvacık ve Salıpazarı ilçeleri ile sınırlanmıştır.

Bafra gibi Çarşamba’da Yeşilırmak’ın biriktirdiği birikinti ovasıdır. Yeşilırmak ovayı ikiye bölmektedir. Canik dağlarının uzantısı olan dağlar ilçenin güneyinde kalmaktadır. Ormanlarla kaplı olan bu alanlardan denize kadar uzanan sadece çaltı burnundaki ormanlık alanlarıdır. Türkiye’nin büyük akarsularından olan 416 km. uzunluğundaki Yeşilırmak ilçenin en büyük akarsuyudur.

Sivas’taki Köse Dağlarından (2801m) doğar, Canik dağlarını aşarak Çarşamba ovasına ulaşır, Civa burnundan Karadeniz’e dökülür.
Yeşilırmak’ın denize yakın kısımlarında delta gölleri oluşmuştur. Sahilde yer alan bu göller; Dumanlı gölü, Akarcık gölü, Akmaz gölü, Kocagöldür. Diğer göller ise ırmak yatağının değişmesi sonucu oluşmuş göllerdir. Bunlar; Sazlıkgölü, Çilme gölü, Körırmak gölüdür. Göllerin çevresi sazlık ve bataklıkla çevrilidir.

 

ÇARŞAMBA EKONOMİSİ

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak’ın oluşturduğu verimli delta ovası üzerinde kurulmuştur. Halkının büyük bir kesimi tarımla uğraşmaktadır.

Yeşilırmak’ın suladığı ova tarıma son derece elverişli topraklarla kaplıdır. İlçede tarım Türkiye’ye üretim yapacak kadar gelişmiştir. Yetiştirilen ürünler; buğday, arpa, çeltik, fasulye, soya fasulyesi, nohut, şeker pancarı, ay çiçeği, şeftali, fındık ve elma başta olmak üzere çok çeşitlidir. Samsun mısır üretiminde Türkiye’deki üretimin % 39’unu sağlarken mısırın çoğunu Çarşamba ilçesinden elde eder.

İlçede yılda ortalama 42.346 kg. tütün yetiştirilmektedir. Ayrıca; şeker fabrikasının üretime başlamasıyla şeker pancarı da yetiştirilmeye başlanmıştır.

Şeker fabrikasının açılması özellikle köylerde büyük ve küçük baş hayvancılığın gelişmesine yol açmıştır.

Ekime ve dikime elverişli alanların geniş olması; çiftçilerin verimli alanlarda sebzecilik yapmalarına olanak sağlamıştır. İlçede özellikle: domates, biber, patlıcan, salatalık, taze fasulye vb. sebzeler yetiştirilerek, toptancı sebze halinde ihtiyaç duyulan illere sevk edilmek üzere pazarlanmaktadır.

Çarşamba’da sanayi alanında da gelişmeler kaydedilmektedir. Özellikle yörede üretilen fındığı işleyerek; Almanya, A.B.D., Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere ihraç eden özel sektöre ait üç fındık kırma fabrikası vardır. Yine deniz ürünlerini işleyerek Fransa’ya ihraç eden özel sektöre ait iki küçük fabrika mevcuttur.

 

ÇARŞAMBA ARSA FİYATLARI

Çarşamba arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL – 19.900 TL arasında değişmektedir.

 

ÇARŞAMBA TARLA FİYATLARI

Çarşamba tarla fiyatları (m²) 70 TL – 1.150 TL arasında değişmektedir.

 

ÇALTI ARSA FİYATLARI

Çaltı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL –  1.000 TL arasında değişmektedir. Çaltı tarla fiyatları (m²) 70 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

 

ÇAY ARSA FİYATLARI

Çay arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  170 TL –  19.600 TL arasında değişmektedir..

 

ÇINARLIK ARSA FİYATLARI

Çınarlık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL –  3.000 TL arasında değişmektedir. Çınarlık tarla fiyatları (m²) 300 TL – 450 TL arasında değişmektedir.

 

DİKBIYIK ARSA FİYATLARI

Dikbıyık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  300 TL –  3.850 TL arasında değişmektedir. Dikbıyık tarla fiyatları (m²) 80 TL – 100 TL arasında değişmektedir.

 

EĞERCİLİ ARSA FİYATLARI

Eğercili arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL –  1.350 TL arasında değişmektedir. Eğercili tarla fiyatları (m²) 160 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

IRMAKSIRTI ARSA FİYATLARI

Irmaksırtı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  400 TL –  1.600 TL arasında değişmektedir.

 

KİRAZLIKÇAY ARSA FİYATLARI

Kirazlıkçay arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  100 TL –  8.300 TL arasında değişmektedir.

 

SARICALI ARSA FİYATLARI

Sarıcalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  700 TL –  6.250 TL arasında değişmektedir.

 

YALI ARSA FİYATLARI

Yalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  650 TL –  1.850 TL arasında değişmektedir.

 

YEŞİLIRMAK ARSA FİYATLARI

Yeşilırmak arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL –  1.970 TL arasında değişmektedir.

 


 

Çarşamba’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Çarşamba’dan arsa almak ya da Çarşamba’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!