samsun havza arsa fiyatları

Havza arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Havza arsa fiyatlarını ve Havza tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

SAMSUN HAVZA HAKKINDA

Havza, Samsun‘un Amasya’ya komşu olan bir ilçesidir.

Havza’nın özel tarihine ilişkin ulaşabildiğimiz tüm bilgiler bir kaç yüz yıllık bir zaman dilimini kapsamakla birlikte Havza’nın da içinde bulunduğu bölgenin genel tarihi itibarıyla kuruluşu M.Ö.2000’li yıllara değin uzanmaktadır.

Bu yörenin tarihte -bilinen- ilk kullanımı önceleri Kızılırmak ve Yeşil Irmak deltaları arasında yerleşim kuran ve daha sonra bunu büyük bir uygarlığa dönüştüren Hititlilere aittir.

M.Ö.7. yüzyılda Samsun’un İyon yalı Miletler tarafından bir kıyı kenti olarak kuruluşundan sonra bir süre Milet’lilerin etki alanına giren bölge daha sonra Kafkaslardan gelen Kimmer’lerin istilasına uğradı. Bu yıllarda sık-sık yapılan savaşlar sonucu Havza’yı da içine alan yörenin önce Persler tarafından idare edildiğini,Büyük İskender’in tüm Anadolu’yu Makedonya İmparatorluğunun sınırlarına katmasından sonra da Makedonyalıların egemenliğine geçtiğini görüyoruz.

M.Ö.1.yüzyılda bu kez Romaistilasına uğrayan bölge,M.S. 935 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Doğu Bizans İmparatorluğuna dahil oldu.

Bu yıllardan başlayarak Sinop yolu üzerinde önemli bir coğrafi ve stratejik özelliğe sahip olan Havza,1071 yılında kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun bir çok yöresi gibi zaman – zaman Türk hakimiyetine tanık olduysa da Haçlı seferleri sırasında sık-sık el değiştirdi.13.yüzyılda Selçukluların eline geçen bölge,bu hanedanın çökmesinden sonra önce Canik Beyliğine daha sonra da 1414 yılında Osmanlı yönetimine dahil oldu.

Havza, Karadeniz bölgesinin orta kesiminde,üzerinde çeşitli uygarlıkların yerleşip barındığı tarihi zengin kentlerimizden biridir.

Resmi belgelere dayalı tarihi MÖ 2000’li yıllara dek uzanmakta olan ilçeyi ilk kez kimlerin kurduğu tam olarak bilinememekle birlikte şehrin tarihi boyunca hangi isimlerle anıldığı konusunda bir hayli kaynak ve oldukça değişik iddialar bulunmaktadır.

Havza’nın ilk kez M.Ö.2500 yılında Hititler tarafından kurulduğu tezine dayanarak, kurucusunun Hitit hükümdarıKavuzhan*olduğunu ileri süren bazı kaynaklara göre şehrin ilk adının “…kurucusunun adına izafeten(!) kavza olması icap eder.” Bu iddiayı ileri sürenlere göre “Kavza adı zamanla kibarlaşarak havza biçimine dönüşmüştür.”

Ne var ki bu bilgiler Rum Pontuslular dan günümüze ulaşan bazı haritalarda ve diğer belgelerde şehrin adının “Khavza olarak yazılmış oluşuyla birlikte değerlendirildiğinde “Kavza” nın, gerçekte olup olmadığı yada kim olduğu meçhul “Kavuz Han”a ithaf edilerek bu şehre verilen bir isim olmak yerine Havza’nın Rum dilindeki ifadesi (söyleniş biçimi) olma olasılığını daha çok ön plana çıkardığından pekte sağlıklı bir iddia olmadığını ortaya koymaktadır.

Havza tarihini aydınlatan en önemli eserlerin başında gelen Hüseyin Abdi-zade Hüsamettin Efendinin “Amasya Tarihi” ve bu tarihin bazı büyük-küçük eserlerinin verdiği haberlere göre ise ,Havza’nın bilinen eski adı “Hançere yahut “Gançere” dir.

(Zekeriya b.Mahmut el Kazvini ,”Asaru’l-Bilad” adlı eserinde bu Hançere (Ancere) kasabasını şöyle tanımlıyor; “..Ancere Anadolu da bir şehir olup orada Ters akan Irmağı vardır. Rivayet olduğu üzere 8 Ağustos 442 (1050) Pazartesi zelzele olmuş,zelzele 2 gün devam ettiğinden Anceredeki bir çok bina yıkılmış;bir kilise yere batarak hiç bir eser kalmamış, yerinden gayet sıcak bir su çıkıp yetmiş kadar mezrayı harap etmiş,bir çok kişinin boğulmasına sebep olmuş,sıcak suyun akışı dokuz gün devam ettiğinden herkes dağ başlarına kaçmış daha sonra su çekilmiş ve bir miktar kalmıştır…”)

Hançere ve Gançere’nin yanı sıra bazı kaynaklarda da “Ancere” ve Hanceze” adı geçen şehre bu adın “Boğaz” anlamına gelmek üzere verildiği ve yerleş iminin bu günkü Havza’nın kurulu olduğu alana göre batı yönünde,kaplıcalardan daha yukarıda bulunduğu sanılmaktadır.

HAVZA EKONOMİSİ

İlçede ekonomisi tarım, sanayi ve turizm ile kaynaklıdır.

HAVZA ARSA FİYATLARI

Havza arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  600 TL – 2.750 TL arasında değişmektedir.

 

HAVZA TARLA FİYATLARI

Havza tarla fiyatları (m²) 20 TL – 160 TL arasında değişmektedir.

 


 

Havza’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Havza’dan arsa almak ya da Havza’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!