tekirdağ saray arsa fiyatları

Saray arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın Saray arsa fiyatlarını ve Saray tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

 

TEKİRDAĞ SARAY HAKKINDA

 Saray Tekirdağ‘ın bir ilçesidir. İlçe şehir merkezi nüfusu 21.243 (TÜİK 2008)’dur. İlçe, köyler ve beldeler toplam nüfusu 24.396’dır (TÜİK 2008). İlçe şehir merkezi ve köyler toplam nüfusu 45.639’dur (TÜİK 2008). Saray ilçesi, kuzeyde Vize, doğuda Çatalca, güneyde Çerkezköy, batıda Çorlu ile çevrilidir. Yüzölçümü 612 km² olup İl merkezine uzaklığı 82 km’dir. İlçenin yükseltisi ise 140 metredir.

Düz bir alan üzerine kurulmuş bulunan ilçe topraklarının büyük bölümü Ergene Havzasında yer alır. Arazi kuzeydoğuda Yıldız Dağlarına doğru yükselerek uzanır. İlçenin en yüksek noktası Yıldız Dağları üzerinde yer alan Karatepe’dir (473 m). Ergene nehri Saray ilçesindeki Karatepe Güneşkaya mevkiinden doğar.

Diğer iki akarsu ise Vize suyu ile Galata deresidir. Vize suyu ilçe dışında Ergene nehrine karışırken, Galata deresi Saray ilçesinin doğusundan geçip Çerkezköy ilçesinde Ergene nehrine ulaşır. İlçenin sahip olduğu toprakların 314.895 dekarı kullanılan tarım alanları teşkil ederken orman ve fundalık alanlar 255.665 dekardır. Trakya’da tek Karaçam ormanı Saray Kastro yöresinde bulunur.

Bu sebeple Kastro yöresindeki 329 hektarlık Karaçam ormanı 18 Nisan 1988 tarihinde doğayı koruma alanı (Millî Park) olarak tanımlanmıştır. Yıldız Dağları ormanlıktır. Bu ormanlarda geniş yapraklı ağaçlardan, meşe ve karaçam hakimdir. Bahçeköy bölgenin önemli orman işletmelerinden biridir. İlçede karasal iklim hakimdir. Kış ayları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış ortalaması 678.2 mm’dir.

Saray, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ‘nin Avrupa topraklarında, Tekirdağ ili sınırları dahilinde, bu vilayetin Karadeniz’e açılan yegane kapısı konumundaki tarihi bir ilçesidir.Kuzeyinde Vize, doğusunda Çatalca, güneyinde Çerkezköy, batısında Çorlu toprakları ile çevrili Saray ilçesi, Istranca (Yıldız) dağların güney doğu eteklerinde  kurulmuştur.Kanuni Sultan Süleyman devri başlarında Saray, Rumeli Beylerbeyliği’ ne bağlı Vize sancağının kazaları arasındadır.

Bu kaza, Kanuni’nin 1536’da sadrazamlık makamına getirdiği Ayas  Mehmed Paşa’nın bölgede tesis ettiği vakıflar vasıtasıyla gelişmiştir. 1098/1686-1687’de Saray’a bağlı köy sayısı, 11’dir.Yaklaşık 30 yıl sonra, 1719-1752 yılları arasına ait iskân defterine göre Saray, Osmanlı’nın Rumeli’deki üç sancağında Vize’nin sekiz kazasından biridir.

 

SARAY EKONOMİSİ

Saray ekonomisi verimli tarım arazileri ile orman ve tarım şehridir. Aynı zamanda Çerkezköy ve Çorlu’ya olan yakınlığı, şehirde bir miktar sanayinin oluşmasına neden olmuştur.

 

SARAY ARSA FiYATLARI

Saray arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 21.500 TL arasında değişmektedir.

 

SARAY TARLA FİYATLARI

Saray tarla fiyatları (m²) 150 TL – 1.600 TL arasında değişmektedir.

 

AYAZPAŞA ARSA FİYATLARI

Ayazpaşa arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.200 TL – 21.500 TL arasında değişmektedir. Ayazpaşa tarla fiyatları (m²) 300 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

AYVACIK ARSA FİYATLARI

Ayvacık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  650 TL – 6.000 TL arasında değişmektedir. Ayvacık tarla fiyatları (m²) 200 TL – 600 TL arasında değişmektedir.

 

BAHÇEDERE ARSA FİYATLARI

Bahçedere arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL – 3.000 TL arasında değişmektedir. Bahçedere tarla fiyatları (m²) 200 TL – 950 TL arasında değişmektedir.

 

BEYAZKÖY ARSA FİYATLARI

Beyazköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  650 TL – 5.300 TL arasında değişmektedir. Beyazköy tarla fiyatları (m²) 200 TL – 600 TL arasında değişmektedir.

 

BÜYÜKYONCALI ARSA FİYATLARI

Büyükyoncalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  2.000 TL – 10.800 TL arasında değişmektedir. Büyükyoncalı tarla fiyatları (m²) 500 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

ÇAYLA ARSA FİYATLARI

Çayla arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  850 TL – 5.800 TL arasında değişmektedir. Çayla tarla fiyatları (m²) 280 TL – 950 TL arasında değişmektedir.

 

ÇUKURYURT ARSA FİYATLARI

Çukuryurt arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  650 TL – 4.500 TL arasında değişmektedir. Çukuryurt tarla fiyatları (m²) 150 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

 

DEMİRLER ARSA FİYATLARI

Demirler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  900 TL – 3.700 TL arasında değişmektedir. Demirler tarla fiyatları (m²) 200 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir.

 

EDİRKÖY ARSA FİYATLARI

Edirköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL – 3.200 TL arasında değişmektedir. Edirköy tarla fiyatları (m²) 400 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

GÖÇERLER ARSA FİYATLARI

Göçerler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  900 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir. Göçerler tarla fiyatları (m²) 250 TL – 800 TL arasında değişmektedir.

 

GÜNGÖRMEZ ARSA FİYATLARI

Güngörmez arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.700 TL – 7.400 TL arasında değişmektedir. Güngörmez tarla fiyatları (m²) 500 TL – 1.500 TL arasında değişmektedir.

 

KADIKÖY ARSA FİYATLARI

Kadıköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 3.200 TL arasında değişmektedir. Kadıköy tarla fiyatları (m²) 200 TL – 700 TL arasında değişmektedir.

 

KARABÜRÇEK ARSA FİYATLARI

Karabürçek arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  850 TL – 4.300 TL arasında değişmektedir. Karabürçek tarla fiyatları (m²) 200 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

KAVACIK ARSA FİYATLARI

Kavacık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL – 2.800 TL arasında değişmektedir. Kavacık tarla fiyatları (m²) 400 TL – 1.450 TL arasında değişmektedir.

 

KEMALPAŞA ARSA FİYATLARI

Kemalpaşa arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL – 14.000 TL arasında değişmektedir. Kemalpaşa tarla fiyatları (m²) 400 TL – 900 TL arasında değişmektedir.

 

KÜÇÜKYONCALI ARSA FİYATLARI

Küçükyoncalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 8.750 TL arasında değişmektedir. Küçükyoncalı tarla fiyatları (m²) 200 TL – 850 TL arasında değişmektedir.

 

KURTDERE ARSA FİYATLARI

Kurtdere arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  800 TL – 6.300 TL arasında değişmektedir. Kurtdere tarla fiyatları (m²) 200 TL – 750 TL arasında değişmektedir.

 

OSMANLI ARSA FİYATLARI

Osmanlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.400 TL – 3.700 TL arasında değişmektedir. Osmanlı tarla fiyatları (m²) 300 TL – 1.600 TL arasında değişmektedir.

 

PAZARCIK ARSA FİYATLARI

Pazarcık arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.400 TL – 18.000 TL arasında değişmektedir. Pazarcık tarla fiyatları (m²) 400 TL – 1.350 TL arasında değişmektedir.

 

SEFAALAN ARSA FİYATLARI

Sefaalan arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.700 TL – 5.600 TL arasında değişmektedir. Sefaalan tarla fiyatları (m²) 700 TL – 1.350 TL arasında değişmektedir.

 

SİNANLI ARSA FİYATLARI

Sinanlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.000 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir. Sinanlı tarla fiyatları (m²) 200 TL – 900 TL arasında değişmektedir.

 

SOFULAR ARSA FİYATLARI

Sofular arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.100 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir. Sofular tarla fiyatları (m²) 600 TL – 800 TL arasında değişmektedir.

 

YENİ ARSA FİYATLARI

Yeni arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.300 TL – 15.500 TL arasında değişmektedir. Yeni tarla fiyatları (m²) 200 TL – 1.200 TL arasında değişmektedir.

 

YUVALI ARSA FİYATLARI

Yuvalı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  500 TL – 4.200 TL arasında değişmektedir. Yuvalı tarla fiyatları (m²) 200 TL – 400 TL arasında değişmektedir.

 


 

Saray’da bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Saray’dan arsa almak ya da Saray’dan arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

 

 

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!