aydın efeler arsa fiyatları

AYDIN EFELER ARSA FİYATLARI

Efeler arsa fiyatlarının belirlenmesinde birçok kriter vardır. Bu kriterlerin en önemlileri arsanın metrekaresi, hukuki durumu, bölgedeki arsa stoku, arz talep dengesi, hisse durumu, planı, denize uzaklığı, deniz manzarası, elektrik, yol, su alt yapılarının tamamlanmış olması, köşe parsel olması, toplu taşıma ve ulaşım, çevresindeki yapılaşma, imar durumu ve yapı izninin bulunmasıdır. Yazımızın devamında Efeler arsa fiyatlarını ve Efeler tarla fiyatlarını görebilirsiniz.

AYDIN EFELER HAKKINDA

Efeler, Aydın ilinin en büyük ve merkez olarak kabul edilen ilçesidir. 12 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Aydın merkez ilçesinin kaldırılması sonucu kurulmuştur. İlçede Atatürk Kent Meydanı ve Aydın Büyükşehir Belediye binası bulunur. Ayrıca Forum Aydın ve Kipa AVM olmak üzere iki tane alışveriş merkezi yer alır.

Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın ili, kuzeyinde İzmir ve Manisa, batısında Ege Denizi, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla ile çevrilidir. Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan şehir, Büyük Menderes Nehri sayesinde tarım açısından zengindir; pamuk, zeytin, incir, kestane, tütün, narenciye başlıca tarım ürünlerindendir.

Kentin merkezi Efeler ilçesinde geçmişin en eski izlerine Dedekuyusu (Deştepe) Höyüğünde rastlanmaktadır. Buluntular, günümüzde Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinin sınırları içinde bulunan Deştepe Höyüğü ’nün tarihini MÖ 4500 yıllarına kadar indirmektedir. Kentin ikinci eski yerleşimi, MÖ VIII. Yüzyıla kadar tarihlenen Trakya’dan göç eden Tiral Kabileleri tarafından kurulan Tralleis adı verilen yerleşimdir.

MÖ 192 yılında kent, Romalıların hâkimiyetine girmiştir. Şehir, MS 395 yılına kadar Romalıların yönetimi altında kalmıştır. Türkler tarafından XIII. Yüzyılın sonunda fethedilen Tralleis şehrinde su yetersizliği nedeniyle iskân edilmemiş ve kentin güney eteklerine yerleşilmiştir. 14.yüzyılın ilk çeyreğinde Aydınoğulları Beyliğinin yönetimine geçen kent, XV. yüzyılda ise Osmanlıların eline geçmiştir. Bu dönemde şehrin merkezi Güzelhisar olup, Saruhan’da bulunan Güzelhisar ile karıştırılmamak için “Aydın Güzelhisarı” denilmiştir. Fatih Dönemindeki tahrir defterlerinde (1451) tarihli Aydın’ın yedi mahalleden ibaret bir kasaba ve yaklaşık 970 nüfuslu olduğu belirtilmektedir.

     1653 yılında Aydın’da büyük bir deprem meydana gelmiştir. Depremin sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiş, sosyal ve dini amaçlı yapılar, evler yıkılmıştır. Aydın Güzelhisar’ı depremin neden olduğu büyük hasara rağmen, hem göçlerle hem de transit ticaret yolu üzerinde yer almasından dolayı gelişimini sürdürmüştür. 16.yüzyılın sonu ile 17.yüzyılların başlarında Aydın’ın/ Efeler’in kentsel gelişimi artmış, mahallelerin sayısı, yirmiye ulaşmıştır.

1671 yılında kente gelen Evliya Çelebi, mahalle sayısının 22 olduğunu belirtmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda kentin büyüdüğü ve özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Aydın’ın vilayet merkezi olmasıyla kentin gelişiminin devam ettiği kaynaklarda ifade edilmektedir. 19.yüzyılın sonlarında mahalle sayısı 27’ye yükselmiştir. 1856 yılında İzmir-Aydın demiryolunun işletmeye açılmasıyla bölgenin ticari açıdan canlanması sağlanmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı bunalımın ekonomik ve sosyal anlamda ülkenin tümüne yansıdığı aşikârdır. Bu sıkıntılardan payını alan Aydın ili 27 Mayıs 1919 gününde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında Aydın şehri yağmalanmış, yakılıp yıkılmış, halkı katliama uğramış ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır.

40.000 nüfusa sahip olan kentin nüfusu bu dönemde 1000’e kadar düşmüştür. 30 Haziran 1919’da Yörük Ali Efe ve Demirci Efe gibi efelerin öncülüğünde milli kuvvetler oluşturulmuş ve kısa süreliğine de olsa şehir, Yunanlıların elinden kurtarılmıştır. Bu kurtuluş çok uzun sürmemiş 4 Temmuz 1919’da Yunanlılar tarafından şehir tekrar ele geçirilmiştir.

Nihayetinde 7 Eylül 1922’de Yunanlılar Aydın’dan çıkarılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra yanmış şehri yeniden imar etmek için dönemin belediye başkanı Fuat Şahin Erlaçin tarafından kentin hâlihazır imar planı hazırlatılarak Aydın’ın imar faaliyetine başlanılmıştır. Şehir, 1923 yılından 1950 yılına kadar yoğun imar faaliyetine rağmen ancak Cumhuriyet dönemi öncesi durumuna kavuşabilmiştir.

     1950 ve sonrası tarımda makineleşme artmıştır. Bunun sonucunda köyden kente göçler fazlalaşmıştır. Ülkenin tümünde olduğu gibi Aydın ilinde de bu artış gözlenmiştir. 1954 yılında Aydın Tekstil Fabrikası’nın ve Birinci Sanayi Sitesinin kurulması ile iç göçlerle gelen nüfus artmış ve kentin nüfusu güneybatı kısmında yoğunlaşmıştır. 1965 yılında ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yurt dışına göçler başlamıştır. Sonuç olarak şehir, günümüzde ana yollar boyunca büyümeye devam etmektedir.

Aydın kenti, tarihi, turizmi ve tarımı ile Batı Anadolu’nun en önemli şehirleri arasında yerini tescillemiştir. 6360 Sayılı 06.12.2012 Tarihli “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kapsamında; Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi kurulmuştur. 01.04.2014 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Aydın’ın tek merkez ilçe belediyesi olan Efeler Belediyesi; 5 belde, 56 köy ve merkez mahallelerin bağlanmasıyla 83 mahalleden meydana gelmektedir. 

EFELER EKONOMİSİ

 Efeler ekonomisi tarım açısından zengindir; pamuk, zeytin, incir, kestane, tütün, narenciye başlıca tarım ürünlerindendir. 

 

EFELER ARSA FİYATLARI

Efeler arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  450 TL – 26.900 TL arasında değişmektedir.

 

EFELER TARLA FİYATLARI

Efeler tarla fiyatları (m²) 110 TL – 4.000 TL arasında değişmektedir.

ATA ARSA FİYATLARI

Ata arsa fiyatları (imarlı ort. m²) 3.300 TL – 20.700 TL arasında değişmektedir.

 

BALTAKÖY ARSA FİYATLARI

Baltaköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  2.200 TL – 7.700 TL arasında değişmektedir. Baltaköy tarla fiyatları (m²) 500 TL – 970 TL arasında değişmektedir.

BÖCEK ARSA FİYATLARI

Böcek arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  900 TL – 1.100 TL arasında değişmektedir. Böcek tarla fiyatları (m²) 150 TL – 550 TL arasında değişmektedir.

 

ÇAYYÜZÜ ARSA FİYATLARI

Çayyüzü arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  750 TL – 1.450 TL arasında değişmektedir. Çayyüzü tarla fiyatları (m²) 110 TL – 350 TL arasında değişmektedir.

ÇEŞTEPE ARSA FİYATLARI

Çeştepe arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  5.500 TL – 19.300 TL arasında değişmektedir. Çeştepe tarla fiyatları (m²) 560 TL – 2.500 TL arasında değişmektedir.

 

DALAMA TARLA FİYATLARI

Dalama tarla fiyatları (m²) 300 TL – 2.550 TL arasında değişmektedir

İMAMKÖY ARSA FİYATLARI

İmamköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  3.250 TL – 5.000 TL arasında değişmektedir. İmamköy tarla fiyatları (m²) 700 TL – 1.750 TL arasında değişmektedir

IŞIKLI ARSA FİYATLARI

Işıklı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  8.000 TL – 9.000 TL arasında değişmektedir. Işıklı tarla fiyatları (m²) 1.300 TL – 7.400 TL arasında değişmektedir

 

KARDEŞKÖY ARSA FİYATLARI

Kardeşköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  2.300 TL – 16.900 TL arasında değişmektedir. Kardeşköy tarla fiyatları (m²) 1.000 TL – 1.540 TL arasında değişmektedir

 

KEMER ARSA FİYATLARI

Kemer arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  6.250 TL – 10.000 TL arasında değişmektedir. Kemer tarla fiyatları (m²) 190 TL – 500 TL arasında değişmektedir.

KIZILCAKÖY ARSA FİYATLARI

Kızılcaköy arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  3.500 TL – 8.000 TL arasında değişmektedir. Kızılcaköy tarla fiyatları (m²) 150 TL – 2.200 TL arasında değişmektedir.

 

KUYUCULAR TARLA FİYATLARI

Kuyucular tarla fiyatları (m²) 1.250 TL – 3.200 TL arasında değişmektedir.

 

KUYULU ARSA FİYATLARI

Kuyulu arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.900 TL – 10.500 TL arasında değişmektedir. Kuyulu tarla fiyatları (m²) 900 TL – 1.700 TL arasında değişmektedir.

MESUDİYE ARSA FİYATLARI

Mesudiye arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  9.000 TL – 12.500 TL arasında değişmektedir

 

OSMANYOZGATLI ARSA FİYATLARI

Osmanyozgatlı arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  7.000 TL – 16.600 TL arasında değişmektedir

 

OVAEMİRİ TARLA FİYATLARI

Ovaemiri tarla fiyatları (m²) 450 TL – 7.300 TL arasında değişmektedir.

PINARDERE ARSA FİYATLARI

Pınardere arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  1.770 TL – 4.400 TL arasında değişmektedir. Pınardere tarla fiyatları (m²) 500 TL – 1.000 TL arasında değişmektedir.

TEPECİK ARSA FİYATLARI

Tepecik arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  4.000 TL – 11.600 TL arasında değişmektedir. Tepecik tarla fiyatları (m²) 1.400 TL – 2.600 TL arasında değişmektedir.

 

UMURLU ARSA FİYATLARI

Umurlu arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  900 TL – 15.500 TL arasında değişmektedir. Umurlu tarla fiyatları (m²) 200 TL – 850 TL arasında değişmektedir.

 

ZAFER ARSA FİYATLARI

Zafer arsa fiyatları (imarlı ort. m²)  15.000 TL – 26.900 TL arasında değişmektedir.


Efeler’de bulunan arsalarınız için ücretsiz fiyat teklifi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Size özel atanacak bölge temsilcimiz ile istediğiniz zaman iletişime geçip güncel fiyat bilgisi alabilirsiniz. Sizi alışılmışın dışına çıkarıyoruz. Tamamen çözüm odaklı tüm prosedürlerden uzakta kişiye özel gayrimenkul hizmeti sunuyoruz.

Efeler’den arsa almak ya da Efeler’den arsa yatırımı yapmak isterseniz 444 50 92 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturabilirsiniz. Satılık arsalarımız hakkında bilgilendirme öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

Gayrimenkul piyasası kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirilmelidir. Efeler arsa fiyatlarını ve Efeler tarla fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ARSANIZ İÇİN ÜCRETSİZ FİYAT TEKLİFİ ALIN!